Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Miasta i Gminy:
Uchwały Rady V kadencji

Uchwały Rady V kadencji

Uchwały zawierające przepisy prawa miejscowego zaznaczono pogrubioną czcionką.

Uchwała NR LXII/270/2010 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku


Uchwała Nr LXII/269/2010 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2010 rok

- Załącznik nr 5
- Załącznik nr 6
- Załącznik 6a

Uchwała Nr LXI / 268/2010 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 27 października 2010r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych


UCHWAŁA NR LXI/267/ 2010 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok obowiązujących na terenie miasta i gminy Prochowice


UCHWAŁA NR LXI/266/2010 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy ProchowiceUCHWAŁA NR LXI/265/2010 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia 3- letniego programu współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2013.UCHWAŁA NR LXI/264/2010 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.Uchwała Nr LXI/263/2010 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2010 rok
- Załącznik 4
- Załącznik 5
- Załącznik 5a
Uchwała Nr LIX/262/2010 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 27 września 2010r.Uchwała Nr LIX/261 /2010 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2010 rok

- Załącznik: LIMITY wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

- Załącznik: Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2010

- Załącznik: Zadania Inwestycyjne, Zakupy Inwestycyjne i Dotacje na Inwestycje

- Załącznik: Planowane przychody i rozchody budżetu miasta i gminy ProchowiceUchwała Nr LVIII/260/2010 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kawice na lata 2008-2020

- Załącznik nr 1


Uchwała Nr LVIII/259/2010 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prochowice”

- Załącznik nr 1


 UCHWAŁA Nr LVIII/238/2010 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.Uchwała Nr LVIII / 257 /2010 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2010 rok.

- Załącznik 4
- Załącznik 5
- Załącznik 5aUchwała Nr LVII/ 256 / 2010 z dnia 6 lipca 2010 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2010 rok.

-ZałącznikiUchwała Nr LVII/ 255/ 2010 z dnia 6 lipca 2010 w sprawie zatwierdzenia „Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Prochowice na lata 2008 – 2018Uchwała Nr LVII/ 254/ 2010 z dnia 6 lipca 2010 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Prochowice na lata 2008 – 2018”.


Uchwała Nr LVI/ 253 / 2010 z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice.

-Załącznik
-UzasadnienieUchwała Nr LVI/ 252 / 2010 z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Prochowickiego Ośrodka kultury i Sportu w Prochowicach.

-ZałącznikUchwała Nr LVI/ 251 / 2010 z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach.

-ZałącznikUchwała Nr LVI/ 250 / 2010 z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach

-ZałącznikUchwała Nr LVI/ 249 / 2010 z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2010 rok.

-Załącznik
Uchwała Nr LV/ 248/ 2010 z dnia czerwca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości.


Uchwała Nr LIV/ 247 / 2010 z dnia 25 maja 2010 W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2010 rok.
-Załącznik-


Uchwała Nr LIII/ 246 / 2010 z dnia 29 kwietnia 2010 W sprawie rozpatrzenia skargi.Uchwała Nr LIII/ 245 / 2010 z dnia 29 kwietnia 2010 W sprawie rozpatrzenia skargi.


Uchwała Nr LIII/ 244 / 2010 z dnia 29 kwietnia 2010 W sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prochowicach.


Uchwała Nr LIII/ 243/ 2010 z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie zatwierdzenia „Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Prochowice na lata 2008 – 2018”

-Załącznik-Uchwała Nr LIII/ 242/ 2010 z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Prochowice na lata 2008 – 2018”.

-Załącznik-Uchwała Nr LIII/ 241 / 2010 z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2010 rok.
-Załączniki-Uchwała Nr XLIX/ 240 / 2010 z dnia 24 lutego 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prochowice.Uchwała Nr LI/ 239 / 2010 z dnia 24 marca 2010 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2010 rok.

-Załączniki-Uchwała Nr XLIX/ 238 / 2010 z dnia 24 marca 2010 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2011.Uchwała Nr XLIX/ 237 / 2010 z dnia 24 lutego 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.Uchwała Nr XLIX/ 236/ 2010 z dnia 24 lutego 2010 w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Prochowice.Uchwała Nr XLIX/ 235 / 2010 z dnia 24 lutego 2010 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2010 rok.Uchwała Nr XLIX/ 234 / 2010 z dnia 24 lutego 2010 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/226/2010 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2010 rok.

-Załączniki-Uchwała Nr XLIX/ 233 / 2010 z dnia 24 lutego 2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kwiatkowice na lata 2010-2017".

-Załącznik-Uchwała Nr XLIX/ 232 / 2010 z dnia 24 lutego 2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kwiatkowice na lata 2010-2017".

-Załącznik-Uchwała Nr XLIX/ 231 / 2010 z dnia 24 lutego 2010 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.Uchwała Nr XLIX/ 230 / 2010 z dnia 24 lutego 2010 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Uchwała Nr XLVIII/ 229 / 2010 z dnia 27 stycznia 2010 w sprawie apelu do Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice w przedmiocie wykonywania uchwał o wysokościach opłat adiacenckich.Uchwała Nr XLVIII/ 228 / 2010 z dnia 27 stycznia 2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej w Prochowicach.
Uchwała Nr XLVIII/ 227 / 2010 z dnia 27 stycznia 2010 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną .

-Załącznik-Uchwała Nr XLVIII/ 226 / 2010 z dnia 27 stycznia 2010 w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2010 rok.

-Załączniki-
Uchwała Nr XLVI/ 225 / 2009 z dnia 18 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i Komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2010 rok.

-Załączniki -
Uchwała Nr XLVI/ 224 / 2009 z dnia 18 grudnia 2009 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Prochowicach.
Uchwała Nr XLVI/ 223 / 2009 z dnia 18 grudnia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice.
-Załączniki-
Uchwała Nr XLVI/ 222/ 2009 z dnia 18 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
-Załącznik-
Uchwała Nr XLV/ 221 / 2009 z dnia 18 grudnia 2009 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu.
Uchwała Nr XLVI/ 220 / 2009 z dnia 18 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

Załączniki
Uchwała Nr XLV/ 219 / 2009 z dnia 30 listopada 2009 w sprawie rozpatrzenia skargi.Uchwała Nr XLV/ 218 / 2009 z dnia 30 listopada 2009 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.Uchwała Nr XLV/ 217 / 2009 z dnia 30 listopada 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.Uchwała Nr XLV/ 216 / 2009 z dnia 30 listopada 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.Uchwała Nr XLIV/ 215 / 2009 z dnia 30 listopada 2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu małej elektrowni wodnej lokalizowanej w obrębach Lisowice i Prochowice w gminieUchwała Nr XLIV/ 214 / 2009 z dnia 30 listopada 2009 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

ZałącznikUchwała Nr XLIV/ 213 / 2009 z dnia 27 października 2009 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej wykonania zadania kontrolnego.Uchwała Nr XLIV/ 212 / 2009 z dnia 27 października 2009 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznychUchwała Nr XLIV/ 211 / 2009 z dnia 27 października 2009 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Prochowice.


Uchwała Nr Uchwała Nr XLIV/ 210 / 2009 z dnia 27 października 2009 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta i gminy Prochowice.Uchwała Nr Uchwała Nr XLIV/ 209 / 2009 z dnia 27 października 2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy Prochowice.Uchwała Nr XLIV/ 208 / 2009 z dnia 27 października 2009 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr XLII/ 207 / 2009 z dnia 30 września 2009 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Uchwała Nr XLII/ 206 / 2009 z dnia 30 września 2009 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.Uchwała Nr XLII/ 205 / 2009 z dnia 30 września 2009 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

Załączniki


Uchwała Nr XLI/ 204 / 2009 z dnia 25 sierpnia 2009 w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zaprzestania działań zmierzających do sprzedaży Polskiej Miedzi.


Uchwała Nr XLI/ 203 / 2009 z dnia 25 sierpnia 2009 w sprawie należności pieniężnych oraz uprawnień przysługujących członkom miejsko-gminnej komisji do spraw referendum i obwodowych komisji do spraw referendum w Prochowicach zarządzonego na dzień 27 września 2009 r.


Uchwała Nr XLI/ 202 / 2009 z dnia 25 sierpnia 2009 w sprawie powołania Miejsko - Gminnej Komisji do spraw Referendum.


Uchwała Nr XLI/ 201 / 2009 z dnia 25 sierpnia 2009 w sprawie apelu Rady Miasta i Gminy Prochowice wzywającego mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice do udziału w referendum gminnym dotyczącym budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na terenie Miasta i Gminy Prochowice.


Uchwała Nr XLI/ 200 / 2009 z dnia 25 sierpnia 2009 w sprawie stanowiska Rady Miasta i Gminy Prochowice inicjatora referendum gminnego dotyczącego budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na terenie Miasta i Gminy Prochowice.
- UzasadnienieUCHWAŁA Nr XLI/199/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie 4 miasta Prochowice

- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3


UCHWAŁA Nr XLI/198/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie Kwiatkowice w gminie Prochowice

-Załacznik


Uchwała Nr XLI/ 197 / 2009 z dnia 25 sierpnia 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielenia ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz określenia organów właściwych w tych sprawach.


Uchwała Nr XL/ 196 / 2009 z dnia 25 sierpnia 2009 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.
- Załącznik 1
- Załacznik 2
- Załacznik 3
- Załacznik 4
- Załacznik 5
- Załacznik 6
- Załacznik 7


Uchwała Nr XL/ 195 / 2009 z dnia 29 lipca 2009 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Mieście i Gminie Prochowice
- Załącznik 1
- Załacznik 2


Uchwała Nr XXXIX/ 194 / 2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


Uchwała Nr XXXIX/ 193 / 2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości.


Uchwała Nr XXXIX/ 192 / 2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Regionalne Schronisko dla Zwierząt”.
- Załącznik 1


Uchwała Nr XXXIX/ 191 / 2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Regionalne Schronisko dla Zwierząt”.


Uchwała Nr XXXIX/ 190 / 2009 z dnia 30 czerwca 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowej odbywanej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.


Uchwała Nr XXXIX/ 189 / 2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu małej elektrowni wodnej w obrębach Lisowice i Prochowice w gminie Prochowice.
- Załącznik 1


Uchwała Nr XXXIX/ 188 / 2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r.


Uchwała Nr XXXIX/ 187 / 2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4 
- Załącznik 5
- Załącznik 6


Uchwała Nr XXXIX/ 186 / 2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok Prochowickiego Ośrodka kultury i Sportu w Prochowicach.


Uchwała Nr XXXIX/ 185 / 2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach.


Uchwała Nr XXXIX/ 184 / 2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach .


Uchwała Nr XXXVIII/ 183 / 2009 z dnia 27 maja 2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Prochowice na lata 2008-2015".


Uchwała Nr XXXVIII/ 182 / 2009 z dnia 27 maja 2009 w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Prochowice na lata 2008-2015".


Uchwała Nr XXXVIII/ 181 / 2009 z dnia 27 maja 2009 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4 


Uchwała Nr XXXVII/ 180 / 2009 z dnia 13 maja 2009 w sprawie realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej.


Uchwała Nr XXXVI/ 179 / 2009 z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2009.


Uchwała Nr XXXVI/ 178 / 2009 z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2


Uchwała Nr XXXVI/ 177 / 2009 z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2007 – 2008 r.
- Załącznik 1


Uchwała Nr XXXV/ 176 / 2009 z dnia 14 kwietnia 2009 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej wykonania zadania kontrolnego.


Uchwała Nr XXXIV/ 175 / 2009 z dnia 6 kwietnia 2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.


Uchwała Nr XXXIII/ 174 / 2009 z dnia 27 marca 2009 w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Dolnośląskiego z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczenia „Medal za Długoletnią Służbę” .
- Uzasadnienie


Uchwała Nr XXXIII/ 173 / 2009 z dnia 27 marca 2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego.


Uchwała Nr XXXIII/ 172 / 2009 z dnia 27 marca 2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Uchwała Nr XXXIII/ 171 / 2009 z dnia 27 marca 2009 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Uchwała Nr XXXIII/ 170 / 2009 z dnia 27 marca 2009 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4


Uchwała Nr XXXII/ 169 / 2009 z dnia 27 lutego 2009 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco .


Uchwała Nr XXXII/ 168 / 2009 z dnia 27 lutego 2009 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Prochowice do Regionalnego Programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”.


Uchwała Nr XXXII/ 167 / 2009 z dnia 27 lutego 2009 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 1a
- Załącznik 2


Uchwała Nr XXXII/ 166 / 2009 z dnia 27 lutego 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.


Uchwała Nr XXXII/ 165 / 2009 z dnia 27 lutego 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.Uchwała Nr XXXII/ 164 / 2009 z dnia 27 lutego 2009 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prochowice.
- Uzasadnienie
- Załącznik 1
- Załącznik 2Uchwała Nr XXXI/ 163 / 2009 z dnia 18 lutego 2009 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 1a
- Załącznik 2Uchwała Nr XXX/ 162 / 2009 z dnia 29 stycznia 2009 w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na rok 2009.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 3a
- Załącznik 4
- Załącznik 5
- Załącznik 6
- Załącznik 7
- Załącznik 8
- Załącznik 9
- Załącznik 10


Uchwała Nr XXIX/ 161 / 2008 z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i Komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2009 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4


Uchwała Nr XXIX/ 160 / 2008 z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie rozpatrzenia skargi.
- Uzasadnienie


Uchwała Nr XXIX/ 159 / 2008 z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie rozpatrzenia skargi.
- Uzasadnienie


Uchwała Nr XXIX/ 158 / 2008 z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4


Uchwała Nr XXVIII/ 157 / 2008 z dnia 28 listopada 2008 w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Prochowice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”.Uchwała Nr XXVIII/ 156 / 2008 z dnia 28 listopada 2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach.

Uchwała Nr XXVIII/ 155 / 2008 z dnia 28 listopada 2008 w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach.

Uchwała Nr XXVIII/ 154 / 2008 z dnia 28 listopada 2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2008.

Uchwała Nr XXVIII/ 153 / 2008 z dnia 28 listopada 2008 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych.

Uchwała Nr XXVIII/ 152 / 2008 z dnia 28 listopada 2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2008.

Uchwała Nr XXVIII/ 151 / 2008 z dnia 28 listopada 2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XXVIII/ 150 / 2008 z dnia 28 listopada 2008 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Uchwała Nr XXVII/ 149 / 2008 z dnia 27 października 2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.
-Załącznik 1
-Załącznik 2
-Załącznik 3


Uchwała Nr XXVII/ 148 / 2008 z dnia 27 października 2008 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice na rok 2008.

Uchwała Nr XXVII/ 147 / 2008 z dnia 27 października 2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

Uchwała Nr XXVII/ 146 / 2008 z dnia 27 października 2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.
-Załącznik 1
-Załącznik 2

Uchwała Nr XXVII/ 145 / 2008 z dnia 27 października 2008 w sprawie rozpatrzenia skargi.
-Załącznik 1

Uchwała Nr XXVI/ 144 / 2008 z dnia 23 września 2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.
-Załącznik 1
-Załącznik 2

Uchwała Nr XXVI/ 143 / 2008 z dnia 23 września 2008 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Prochowice.

Uchwała Nr XXVI/ 142 / 2008 z dnia 23 września 2008 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Prochowice.


Uchwała Nr XXVI/ 141 / 2008 z dnia 23 września 2008 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Prochowice 2008 – 2012”.
-Załącznik 1


Uchwała Nr XXV/ 140 / 2008 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.
-Załącznik 1
-Załącznik 2


Uchwała Nr XXV/ 139 / 2008 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Uchwała Nr XXIV/ 138 / 2008 z dnia 18 lipca 2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prochowice.

Uchwała Nr XXIV/ 137 / 2008 z dnia 18 lipca 2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu określonego w złotych dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach .


Uchwała Nr XXIV/ 136 / 2008 z dnia 18 lipca 2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.
-Załącznik 1

Uchwała Nr XXIII/ 135 / 2008 z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Rady Miasta i Gminy Prochowice .
-Uzasadnienie

Uchwała Nr XXIII/ 134 / 2008 z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie apelu do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia udziału procentowego funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w priorytecie 3 „Transport”.

Uchwała Nr XXIII/ 133 / 2008 z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kawice na lata 2008 – 2015” .
-Załącznik 1

Uchwała Nr XXIII/ 132 / 2008 z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Prochowice na lata 2008 – 2015”.
-Załącznik 1


Uchwała Nr XXIII/ 131 / 2008 z dnia 27 czerwca 2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prochowice na lata 2007-2013.
-Załącznik 1


Uchwała Nr XXIII/ 130 / 2008 z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.
-Załącznik 1
-Załącznik 2
-Załącznik 4


Uchwała Nr XXII/ 129 / 2008 z dnia 20 maja 2008 w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Prochowice do Lokalnej Grupy Działania pn. Stowarzyszenie „Kraina Łęgów Odrzańskich” .


Uchwała Nr XXII/ 128 / 2008 z dnia 20 maja 2008 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków .
-Uzasadnienie
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXII/ 127 / 2008 z dnia 20 maja 2008 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/ 126 / 2008 z dnia 20 maja 2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXII/ 125 / 2008 z dnia 20 maja 2008 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXII/ 124 / 2008 z dnia 20 maja 2008 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXII/ 123 / 2008 z dnia 20 maja 2008 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XXII/ 122 / 2008 z dnia 20 maja 2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Uchwała Nr XXII/ 121 / 2008 z dnia 20 maja 2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice.

Uchwała Nr XXI/ 120 / 2008 z dnia 25 kwietnia 2008 w sprawie zatwierdzenia statutu Przychodni Rejonowej w Prochowicach.

Uchwała Nr XXI/ 119 / 2008 z dnia 25 kwietnia 2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Uchwała Nr XXI/ 118 / 2008 z dnia 25 kwietnia 2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla celów ustalenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr XXI/ 117 / 2008 z dnia 25 kwietnia 2008 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice.

Uchwała Nr XXI/ 116 / 2008 z dnia 25 kwietnia 2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice za 2007 rok.

Uchwała Nr XX/ 115 / 2008 z dnia 31 marca 2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Uchwała Nr XIX/ 114 / 2008 z dnia 29 lutego 2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr XVIII/ 113 / 2008 z dnia 30 stycznia 2008 w sprawie rozpatrzenia skargi.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XVIII/ 112 / 2008 z dnia 30 stycznia 2008 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2008 rok.
-Załącznik 1

Uchwała Nr XVIII/ 111 / 2008 z dnia 30 stycznia 2008 zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu.

Uchwała Nr XVIII/ 110 / 2008 z dnia 30 stycznia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XVIII/ 109 / 2008 z dnia 30 stycznia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

Uchwała Nr XVIII/ 108 / 2008 z dnia 30 stycznia 2008 w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Prochowicach.
Uchwała Nr XVIII/ 107 / 2008 z dnia 30 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Uchwała Nr XVIII/ 106 / 2008 z dnia 30 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Uchwała Nr XVIII/ 105 / 2008 z dnia 30 stycznia 2008 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 1a

Uchwała Nr XVII/ 104 / 2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie rozpatrzenia skargi.
- Uzasadnienie


Uchwała Nr XVII/ 103 / 2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie rozpatrzenia skargi.
- Uzasadnienie

Uchwała Nr XVII/ 102 / 2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na rok 2008.
- Załącznik 1
- Załącznik 1a
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 3a
- Załącznik 4
- Załącznik 5
- Załącznik 6
- Załącznik 7
- Załącznik 8
- Załącznik 9
- Załącznik 10
- Załącznik 11

Uchwała Nr XVII/ 101 / 2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i Komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2008 rok.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XVII/ 100 / 2007 z dnia 28 grudnia 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

Uchwała Nr XVII/ 99 / 2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie wysokości diet dla radnych 

Uchwała Nr XVII/ 98 / 2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie przekształcenia Przychodni Rejonowej w Prochowicach, poprzez rozszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ten Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Uchwała Nr XVII/ 97 / 2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XVI/ 96 / 2007 z dnia 5 grudnia 2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XVI/ 95 / 2007 z dnia 5 grudnia 2007 w sprawie zawiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia , dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zwanego „ oświadczeniem lustracyjnym”.

Uchwała Nr XVI/ 94 / 2007 z dnia 5 grudnia 2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok. 
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4
- Załącznik 5

Uchwała Nr XVI/ 93 / 2007 z dnia 5 grudnia 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prochowice na lata 2007-2013.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XVI/ 92 / 2007 z dnia 5 grudnia 2007 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Uchwała Nr XVI/ 91 / 2007 z dnia 5 grudnia 2007 w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała Nr XVI/ 90 / 2007 z dnia 5 grudnia 2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XV/ 89 / 2007 z dnia 15 listopada 2007 w sprawie rozpatrzenia skargi.
- Uzasadnienie

Uchwała Nr XV/ 88 / 2007 z dnia 15 listopada 2007 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Uchwała Nr XV/ 87 / 2007 z dnia 15 listopada 2007 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr XV/ 86 / 2007 z dnia 15 listopada 2007 w sprawie wysokości stawek od środków transportowych na 2008 rok.

Uchwała Nr XV/ 85 / 2007 z dnia 15 listopada 2007 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XV/ 84 / 2007 z dnia 15 listopada 2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Uchwała Nr XV/ 83 / 2007 z dnia 15 listopada 2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2Uchwała Nr XIV/ 82 / 2007 z dnia 29 października 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników na kadencję 2008 - 2011.

Uchwała Nr XIV/ 81 / 2007 z dnia 29 października 2007 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych.

Uchwała Nr XIV/ 80 / 2007 z dnia 29 października 2007 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych.

Uchwała Nr XIV/ 79 / 2007 z dnia 29 października 2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2

Uchwała Nr XIII/ 78 / 2007 z dnia 10 października 2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr XII/ 77 / 2007 z dnia 27 września 2007 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2008 - 2011.

Uchwała Nr XII/ 76 / 2007 z dnia 27 września 2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3

Uchwała Nr XII/ 75 / 2007 z dnia 27 września 2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XII/ 74 / 2007 z dnia 27 września 2007 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XI/ 73 / 2007 z dnia 30 sierpnia 2007 Zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków.

Uchwała Nr XI/ 72 / 2007 z dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchylona w trybie nadzoru.


Uchwała Nr XI/ 71 / 2007 z dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XI/ 70 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XI/ 69 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie zaciagnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Uchwała Nr XI/ 68 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XI/ 67 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Uchwała Nr XI/ 66 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzni.

Uchwała Nr XI/ 65 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prochowice na lata 2007-2011 

Uchwała Nr XI/ 64 / 2007 z dnia 30 sierpnia zmieniająca uchwałę w sprawie liczby okręgów wyborczych ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miasta i Gminy Prochowice
- Załącznik 1

Uchwała Nr XI/ 63 / 2007 z dnia 30 sierpnia zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania.
- Załącznik 1

Uchwała Nr XI/ 62 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Uchwała Nr XI/ 61 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3


Uchwała Nr XI/ 60 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Uchwała Nr XI/ 59 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XI/ 58 / 2007 z dnia 30 sierpnia 2007w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Uchwała Nr XI/ 57 / 2007 z dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 


Uchwała Nr XI/ 56 / 2007 z dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   Uchwała Nr IX/ 55 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi.
- Uzasadnienie

Uchwała Nr IX/ 54 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi.
- Uzasadnienie

Uchwała Nr IX/ 53 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice. 

Uchwała Nr IX/ 52 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych,do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz określenia organów właściwych w tych sprawach.

Uchwała Nr IX/ 51 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach. 

Uchwała Nr IX/ 50 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach .

Uchwała Nr IX/ 49 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach .

Uchwała Nr IX/ 48 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Uchwała Nr IX/ 47 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
- Załącznik 1

Uchwała Nr IX/ 46 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3

Uchwała Nr VIII/ 45 / 2007 z dnia 4 czerwca 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prochowice.

Uchwała Nr VIII/ 44 / 2007 z dnia 4 czerwca 2007 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków .


Uchwała Nr VII/ 43 / 2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2004 – 2006 r.

Uchwała Nr VII/ 42 / 2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Uchwała Nr VII/ 41 / 2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych.

Uchwała Nr VII/ 40 / 2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2007 rok.

Uchwała Nr VII/ 39 / 2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie rozpatrzenia skargi.
- Załącznik 1

Uchwała Nr VII/ 38 / 2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

Uchwała Nr VII/ 37 / 2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice za 2006 rok.

Uchwała Nr VI/ 36 / 2007 z dnia 29 marca 2007 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Przychodni Rejonowej w Prochowicach.

Uchwała Nr VI/ 35 / 2007 z dnia 29 marca 2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla celów ustalenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr VI/ 34 / 2007 z dnia 29 marca 2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej w Prochowicach.


Uchwała Nr VI/ 33 / 2007 z dnia 29 marca 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Prochowicach.

Uchwała Nr VI/ 32 / 2007 z dnia 29 marca 2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2007 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 2a

Uchwała Nr VI/ 31 / 2007 z dnia 29 marca 2007 w sprawie wyrażenia woli rozpoczęcia budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum w Prochowicach.

Uchwała Nr VI/ 30 / 2007 z dnia 29 marca 2007 w sprawie zawiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. zwanego „oświadczeniem lustracyjnym”.

Uchwała Nr V/ 29 / 2007 z dnia 27 lutego 2007 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej wykonania zadania kontrolnego.

Uchwała Nr V/ 28 / 2007 z dnia 27 lutego 2007 w sprawie inkasa podatków.


Uchwała Nr V/ 27 / 2007 z dnia 27 lutego 2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
- Załącznik 1


Uchwała Nr V/ 26 / 2007 z dnia 27 lutego 2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
Uchylona w trybie nadzoruUchwała Nr V/ 25 / 2007 z dnia 27 lutego 2007 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

Uchwała Nr V/ 24 / 2007 z dnia 27 lutego 2007 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prochowice na lata 2007-2013.
- Załącznik 1


Uchwała Nr V/ 23 / 2007 z dnia 27 stycznia 2007 w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na rok 2007.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 3a
- Załącznik 4
- Załącznik 5
- Załącznik 6
- Załącznik 7
- Załącznik 8
- Załącznik 9
- Załącznik 10
- Załącznik 11


Uchwała Nr IV/ 22 / 2007 z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie przekształcenia Przychodni Rejonowej w Prochowicach poprzez rozszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ten Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.


Uchwała Nr IV/ 21 / 2007 z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego.


Uchwała Nr IV/ 20 / 2007 z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i Komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2007 roki.


Uchwała Nr IV/ 19 / 2007 z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowej odbywanej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.


Uchwała Nr IV/ 18 / 2007 z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie rozpatrzenia skargi.
- Uzasadnienie


Uchwała Nr III/ 17 / 2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie listy obszarów Natura 2000.


Uchwała Nr III/ 16 / 2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych na podstawie pozwolenie na budowę na rzecz ich dzierżawców.
- Załącznik 1


Uchwała Nr III/ 15 / 2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie wysokości diet dla radnych.


Uchwała Nr III/ 14 / 2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2006 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3


Uchwała Nr III/ 13 / 2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosodarowania przestrzennego miasta Prochowic.
- Załącznik 4
- Załącznik 5


Uchwała Nr III/ 12 / 2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosodarowania przestrzennego miasta Prochowic.
- Załącznik 2
- Załącznik 3


Uchwała Nr II/ 11 / 2006 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice.Uchwała Nr II/ 10 / 2006 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.
- Załącznik 1
- Załącznik 2


Uchwała Nr II/ 9 / 2006 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Uchwała Nr II/ 8 / 2006 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie wytypowania radnych do Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice".


Uchwała Nr II/ 7 / 2006 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie składów liczbowych oraz osobowych stałych komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice.
- Załącznik nr 1


Uchwała Nr I/ 6 / 2006 z dnia 27 listopada 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury: "Miejsko_Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach".


Uchwała Nr I/ 5 / 2006 z dnia 27 listopada 2006


Uchwała Nr I/ 4 / 2006 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr I/ 3 / 2006 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr I/ 2 / 2006 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Prochowice


Uchwała Nr I/ 1 / 2006 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Prochowice


 
informacje wprowadził:Administrator
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 26 Października 2016 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3434006