Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Miasta i Gminy:
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Kierownik:                                 
Franciszek Pińczuk                                       
tel. (076) 858-43-42/43 wew.51

pracownicy:                                                                
Katarzyna Hatlaś-Węgłowska - podinspektor ds gospodarki nieruchomościami  
Katarzyna Małek - inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Zdania:

1.       gospodarka zasobem mienia komunalnego  (m.in.: sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie, zamiany, oddanie w użytkowanie, najem, dzierżawę, trwały zarząd, użyczenie, darowizny,)

2.       tworzenie poprzez scalanie, wymianę i nabywanie gruntów gminnego zasobu nieruchomości,

3.       naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i  czynszu z tytułu dzierżaw, najmu, 

4.       wykonywanie zadań  gminy z zakresu prawa ochrony środowiska a w szczególności wydawanie uwarunkowań środowiskowych na realizacje przedsięwzięć,

5.       realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie przyrody a w szczególności wydawanie zgody na usunięcie drzew i krzewów,

6.       wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie  gruntów rolnych i leśnych,

7.       nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości, 

8.       prowadzenie spraw z zakresu nazw miejscowości oraz nazewnictwa ulic i placów,

9.       gospodarka lasami gminnymi na podstawie „planów urządzania lasów”

10.   wykonywanie zadań z zakresu gospodarki wodnej, a w szczególności z zakresu ochrony przeciwpowodziowej  oraz melioracji wodnych

11.   wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii a w szczególności ochrona znaków geodezyjnych ,

12.   prowadzenie spraw z zakresu gospodarki rolnej,

13.   przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,

14.   prowadzenie spraw gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym zadań realizowanych z funduszu,

15.   współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjno-Kartogaficznej, Ewidencją Gruntów i Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Legnicy,

16.   wykonywanie zadań z zakresu ustawy o wystąpieniu chorób zakaźnych zwierząt,

17.   współpraca z innymi organami w zakresie zwalczania chorób, szkodników chwastów roślin uprawnych,

18.   prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i napraw dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej ,

19. obsługa administracyjna Gminnej Spółki Wodnej.
20. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami a w szczególności: selektywna zbiórka odpadów, likwidacja „dzikich wysypisk odpadów,
21. Prowadzenie spraw z zakresu podziału nieruchomości
22. Prowadzenie ewidencji:
      - mienia komunalnego
      - nazw ulic i placów
      - numeracji porządkowej

 
informacje wprowadził:Administrator
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 10 Marca 2017 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3249084