Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Miasta i Gminy:
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Kierownik:                                                                     
Jerzy Wacker                                                          
tel. (076) 858-43-42/43 wew.20

pracownicy:                                                       
Edyta Rogos - inspektor ds. gospodarki komunalnej
Agnieszka Świrniak - inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej
Ewelina Jeziorska - inspektor ds. działalności gospodarczej
Rafał Sikora - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Zadania:

 

1.  gospodarka mieszkaniowa

a) gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym tj.:

- przygotowywanie projektów umów najmu lokali  mieszkalnych,

- zamiany lokatorskie,

- wydawanie zgody na podnajem mieszkania komunalnego,

b) prowadzenie spraw egzekucyjnych w sprawach lokalowych,

3) współdziałanie z zarządcami wspólnot mieszkaniowych,

4) współdziałanie z MG Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji

      dodatków  mieszkaniowych.

2. gospodarka komunalna i utrzymanie dróg:

a)     utrzymanie porządku i czystości w mieście,

b)     prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni i małej architektury,

c)     nadzór i  koordynacja spraw z zakresu zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, usuwania odpadów komunalnych, wysypiska, zaopatrzenia w energię  elektryczną i cieplną oraz gaz,

d)     planowanie i realizacja remontów komunalnych budynków mieszkalnych,

e)     prowadzenie spraw cmentarzy komunalnych,

f)      prowadzenie spraw lokalnego transportu  zbiorowego,

g)     utrzymanie miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

h)     oświetlenie uliczne miasta i gminy

i)       zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych,

j)       remonty cząstkowe ulic i chodników, oznakowanie pionowe i poziome,

k)     organizacja ruchu drogowego,

l)       wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg,

m)   prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

n)     organizowanie wyłapywania bezpańskich psów

o)     prowadzenie spraw dot. wydawania zezwoleń  na posiadanie psów rasy uznanych za agresywne.

p)     prowadzenie i rozliczanie prac interwencyjnych i robót publicznych

3. organizacja handlu i usług oraz ewidencja działalności gospodarczej:

a)     wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

b)     wnioskowanie w sprawach czasu pracy placówek handlowych i usługowych,

c)     gospodarowanie lokalami użytkowymi,

d)     organizacja i nadzór nad działalności targowiska  miejskiego,

e)     rejestracja podmiotów gospodarczych,

            f )    analizy i statystyka prowadzonej w gminie działalności
                  gospodarczej.

 
informacje wprowadził:Administrator
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Marca 2018 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3434034