Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Miasta i Gminy:
Zarządzenia Burmistrza VII kadencji

ZARZĄDZENIE Nr 80/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 sierpnia 2018r.w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie skrócenia czasu pracy

ZARZĄDZENIE Nr 77/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lipca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prochowice

ZARZĄDZENIE Nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lipca 2018r. zm. zarządzenie w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Prochowice lokali socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lipca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie powołania jednostki realizującej projekt

ZARZĄDZENIE Nr 70/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie powołania zespołu ds. szacowania szkód łowieckich

ZARZĄDZENIE Nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 lipca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie powołania zespołu ds. szacowania szkód łowieckich

ZARZĄDZENIE Nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 62/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 61/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 czerwca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 czerwca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 54/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji do szkód łowieckicj

ZARZĄDZENIE Nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 52/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbu

ZARZĄDZENIE Nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 08 czerwca 2018r. w sprawie powołaniu zespołu ds. szacowania szkód łowieckich

ZARZĄDZENIE Nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy

ZARZĄDZENIE Nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych

ZARZĄDZENIE Nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

ZARZĄDZENIE Nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 maja 2018r. w sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

ZARZĄDZENIE Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 maja 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice

ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice

ZARZĄDZENIE Nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 maja 2018r. w sprawie przekazania środka trwałego

ZARZĄDZENIE Nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 maja 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 maja 2018r. sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 maja 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 maja 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 maja 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 maja 2018r. w sprawie powołania zespołu ds. szacowania szkód łowieckich

ZARZĄDZENIE Nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice

ZARZĄDZENIE Nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Prochowice za 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 kwietnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 kwietnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pokis w Prochowicach za 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pokis w Prochowicach za 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 kwietnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na rok 2018.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 marca 2018r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 marca 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 8 marca 2018r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice, oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2017 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie dopuszczenia do stosowania programów komputerowych do prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice

ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ustalewnia wysokości pogotowia kasowego

ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 lutego 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 1 lutego 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 1 lutego 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 8 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 8 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Prochowice na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 298/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

ZARZĄDZENIE Nr 297/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie dopuszczenia do stosowania programów komputerowych do prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice

ZARZĄDZENIE Nr 296/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność gminy

ZARZĄDZENIE Nr 295/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 294/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice

ZARZĄDZENIE Nr 293/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i materiałów w magazynie w Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowicach .

ZARZĄDZENIE Nr 292/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 291/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice

ZARZĄDZENIE Nr 290/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Prochowice

ZARZĄDZENIE Nr 289/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 288/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 287/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice

ZARZĄDZENIE Nr 286/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 04 grudnaia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 285/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność gminy Prochowice.

ZARZĄDZENIE Nr 284/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie przekazania urządzeń zewnętrznej siłowni

ZARZĄDZENIE Nr 283/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 282/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 281/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie zawarcia porozumienia

ZARZĄDZENIE Nr 280/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 279/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 278/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice.

ZARZĄDZENIE Nr 277/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie projektu budżetu miasta i gminy Prochowice na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 276a/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 276/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 275/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 274/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 273/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prochowice w 2017 roku - proszę to umieścić wg kolejności w 2017 roku w BIP

ZARZĄDZENIE Nr 272/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 271/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017 

ZARZĄDZENIE Nr 270/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 269/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 268/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 267/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 września 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 266/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 265/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia

ZARZĄDZENIE Nr 264/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 263/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 4 września 2017r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Prochowice na rok 2018 oraz wieloletniej prognozy finansowej .

ZARZĄDZENIE Nr 262/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 261/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 260/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 259/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I-sze półrocze 2017 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 258/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 257/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks Jana Twardowskiego w Dąbiu

ZARZĄDZENIE Nr 256/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach

ZARZĄDZENIE Nr 255/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach

ZARZĄDZENIE Nr 254/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 253/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 sierpnia 2017r. sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

ZARZĄDZENIE Nr 252/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 251/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 250/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 lipca 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 249/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 248/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 247/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 246/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 245/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 244/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 243/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przekazania urządzeń zabawowych

ZARZĄDZENIE Nr 242/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 241/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 240/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 239/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 238/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach

ZARZĄDZENIE Nr 237/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 236/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 235/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 234/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 233/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 232/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 231/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 230/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 229/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 228/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks Jana Twardowskiego w Dąbiu

ZARZĄDZENIE Nr 227/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach

ZARZĄDZENIE Nr 226/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 225/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 224/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Prochowice za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 223/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 kwietnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 222/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 kwietnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 221/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 220/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 219/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 218/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 217/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 03 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 216/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 03 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 215/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 214/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 213/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 marca 2017r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice, oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 212/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

ZARZĄDZENIE Nr 211/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 210/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 209/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 208/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 lutego 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 207/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 lutego 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 206/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 lutego 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 205/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 204/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 203/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Prochowice jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE Nr 202/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 8 lutego 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 201/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 200/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 199/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 198/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 197/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Prochowice na 2017 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 196/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 195/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie przekazania środka trwałego

ZARZĄDZENIE Nr 194/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 193/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 grudnia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 192/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 191/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 2 grudnia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 190/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 189/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 188/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice.

ZARZĄDZENIE Nr 187/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu miasta i gminy Prochowice na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 186/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 185/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 04 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 184/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 03 listopada 2016r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Prochowice i jej jednostkach budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 183/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE Nr 182/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 181/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 180/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 października 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 178/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 13 października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 177/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 04 października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w formie umowy zamiany

ZARZĄDZENIE Nr 176/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 04 października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w formie umowy zamiany

ZARZĄDZENIE Nr 175/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 03 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 174/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 173/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 172/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 września 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 171/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 170/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach.

ZARZĄDZENIE Nr 169/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Prochowice na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej .

ZARZĄDZENIE Nr 168/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I-sze półrocze 2016 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 167/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 166/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

ZARZĄDZENIE Nr 165/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 164/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o udzuelenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - "Wyprawka Szkolna"

ZARZĄDZENIE Nr 163/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej regulaminu pracy

ZARZĄDZENIE Nr 162/2016 z dnia 01 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021” Pozdrawiam

ZARZĄDZENIE Nr 161/2016 z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 160/2016 z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków miasta i gminy Prochowice oraz załączników do zarządzenia.

ZARZĄDZENIE Nr 159/2016 z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 158/2016 z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 157/2016 z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 156/2016 z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 155/2016 z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 154/2016 z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 153/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 152/2016 z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 151/2016 z dnia 18 lipca 2016roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.

ZARZĄDZENIE Nr 150/2016 z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie przekazania urządzeń zabawowych.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2016 z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2017 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 148/2016 z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie zmiany terminu posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 147/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 146/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 145/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 144/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 143/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 142/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 141/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 140/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 139/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

ZARZĄDZENIE Nr 138/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 137/2016 z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 136/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku zmieniające instrukcję obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowicach.

ZARZĄDZENIE Nr 135/2016 z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza

ZARZĄDZENIE Nr 134/2016 z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 133/2016 z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 132/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 131/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury-Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 130/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 129/2016 z dnia 17 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 128/2016 z dnia 17 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 127/2016 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 126/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

ZARZĄDZENIE Nr 125/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 124/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 123/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r. o powołaniu Zespołu do spraw opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 120/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Prochowice za 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 119/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 118/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 117/2016 z dnia dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 116/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 115/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 114/2016 z dnia 15 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice, oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 113/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 112/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 111/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Prochowice jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE Nr 110/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 109/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 108/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 107/2016 z dnia 08 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

ZARZĄDZENIE Nr 106/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 105/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/2016 z dnia 08 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach

ZARZĄDZENIE Nr 101/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i materiałów w magazynie w Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowicach .

ZARZĄDZENIE Nr 100/2015 z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2015 z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 98/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

ZARZĄDZENIE Nr 97/2015 z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 96/2015 z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice

ZARZĄDZENIE Nr 95/2015 z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 94/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 93/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników UMiG Prochowice w roku 2015

ZARZĄDZENIE Nr 92/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji w celu przejęcia spadku po zmarłym Kazimierzu Mucha

ZARZĄDZENIE Nr 91/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2015 z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice.

ZARZĄDZENIE Nr 89/2015 z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu miasta i gminy Prochowice na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 87/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie składania i rozpatrywania petycji

ZARZĄDZENIE Nr 86/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015 r

ZARZĄDZENIE Nr 85/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 84/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2015 z dnia 21 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 82/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 80/2015 z dnia 06 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 79/2015 z dnia 06 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015 z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 77/2015 z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 76/2015 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 75/2015 z dnia 28 września 2015r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach oraz jednostki organizacyjne Gminy Prochowice.

ZARZĄDZENIE Nr 74/2015 z dnia 24 września 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 73/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 72/2015 z dnia 16 września 2015r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 71/2015 z dnia 16 września 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 70/2015 z dnia 10 września 2015r. w sprawie przekazania środka trwałego

ZARZĄDZENIE Nr 69/2015 z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 z dnia 8 września 2015r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Prochowice na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej .

ZARZĄDZENIE Nr 67/2015 z dnia 7 września 2015r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Przychodni Rejonowej w Prochowicach

ZARZĄDZENIE Nr 66/2015 z dnia 04 września 2015r. w sprawie zmiany składu MGKRPA

ZARZĄDZENIE Nr 65/2015 z dnia 01 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 64/2015 z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji ds referendum

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015 z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I-sze półrocze 2015 roku .

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015 .

ZARZĄDZENIE Nr 60/2015 z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji ds referendum

ZARZĄDZENIE Nr 58/2015 z dnia 07 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2015 z dnia 06 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 55/2015 z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników “Wyprawka szkolna 2015/2016”.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 z dnia 03 lipca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 z dnia 03 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 48/2015 z dnia 29 maja 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 z dnia 29 maja 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 45/2015 z dnia 25 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE Nr 42/2015 z dnia 19 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41/2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 40/2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 39/2015 z dnia 11 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 38/2015 z dnia 08 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2015 z dnia 08 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2015 z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 35/2015 z dnia 4 maja 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015 z dnia 4 maja 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

ZARZĄDZENIE Nr 32/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 31/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemu informatycznego komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 29/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Prochowice za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej na obszarze miasta i gminy Prochowice zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 26/2015 z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 24/2015 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice

ZARZĄDZENIE Nr 23/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 20/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice, oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2015 z dnia 16 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 z dnia 12 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 16/2015 z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 15/2015 z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Śpiewaczego –Męski „Chór Dnia Jednego” w Prochowicach.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 12/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miasta i Gminy Prochowice

ZARZĄDZENIE Nr 9/2015 z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 8/2015 z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtyców i rad sołeckich

ZARZĄDZENIE Nr 7/2015 z dnia 13 stycznia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prochowicach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowicach .

ZARZĄDZENIE Nr 5/2014 z dnia 24 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice

ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 z dnia 24 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 3/2014 z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice

ZARZĄDZENIE Nr 2/2014 z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 
informacje wprowadził:Administrator
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 14 Sierpnia 2018 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3256563