Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Podatki i opłaty lokalne:
ARCHIWUM

Podatek Rolny na 2012 r

UWAGA ROLNICY - W SIERPNIU PRZYJMUJEMY WNIOSKI NA ZWROT PALIWA

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku


W 2012r. podstawą obliczania podatku rolnego do celów wymiaru podatku rolnego ustalono

55,00 zł za 1 q

Informuje się, że do wymiaru podatku rolnego ( powyżej 1 ha) – 1 ha przeliczeniowy w 2012r. wynosi

55 x 2,5 q żyta = 137,50 zł

dla gruntów do 1 ha sklasyfikowanych na użytkach rolnych – stawka podatku rolnego wynosi

55 x 5 q żyta = 275 zł


Uchwała Nr XVI/92/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta i gminy Prochowice .
 WAŻNA ZMIANA DLA ROLNIKÓW PRZEDSIĘBIORCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJTERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI PODATKU ROLNEGO

  • OD OSÓB FIZYCZNYCH: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada w kasie Urzędu , lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Prochowice

nr konta: 90 8669 0001 0341 3597 2000 0028
w Banku Spółdzielczym we Wschowie Oddział Prochowice
lub na terenie wiejskim u inkasenta

  • OD OSÓB PRAWNYCH: na konto Urzędu Miasta i Gminy Prochowice

nr konta: 90 8669 0001 0341 3597 2000 0028
w Banku Spółdzielczym we Wschowie Oddział Prochowice
lub w innym Banku

 

Podatek Rolny na 2011 r

W 2011r. podstawą obliczania podatku rolnego do celów wymiaru podatku rolnego ustalono 31 zł za 1 q.
Uchwała Nr LXII/270/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta i gminy Prochowice .

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 234, poz. 3930 z dnia 13.12.2010r.


TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI PODATKU ROLNEGO 

  • OD OSÓB FIZYCZNYCH:  do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada w kasie Urzędu , lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Prochowice

nr konta: 90 8669 0001 0341 3597 2000 0028 
w Banku Spółdzielczym we Wschowie Oddział Prochowice
lub na terenie wiejskim u inkasenta

  • OD OSÓB PRAWNYCH: na konto Urzędu Miasta i Gminy Prochowice

nr konta: 90 8669 0001 0341 3597 2000 0028 
w Banku Spółdzielczym we Wschowie Oddział Prochowice
lub w innym Banku

Podatek Rolny na 2010 r

 
W 2010r. podstawą obliczania podatku rolnego do celów wymiaru podatku rolnego jest kwota 30 zł za 1 q.
Uchwała NrXLIV/210/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 194, poz.3415 z dnia 13.11.2009r.


TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI PODATKU ROLNEGO 

  • OD OSÓB FIZYCZNYCH:  do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada w kasie Urzędu , lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Prochowice

nr konta: 90 8669 0001 0341 3597 2000 0028 

w Banku Spółdzielczym we Wschowie Oddział Prochowice

lub na terenie wiejskim u inkasenta

  • OD OSÓB PRAWNYCH: na konto Urzędu Miasta i Gminy Prochowice

nr konta: 90 8669 0001 0341 3597 2000 0028 

w Banku Spółdzielczym we Wschowie Oddział Prochowice

lub w innym Banku

 Podatek Rolny na 2009 r

 
W 2009r. podstawą obliczania podatku rolnego do celów wymiaru podatku rolnego jest kwota 31 zł za 1 q.
Uchwała NrXXVIII/151/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 322, poz.4193 z dnia 16.12.2008r.


TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI PODATKU ROLNEGO 

  • OD OSÓB FIZYCZNYCH:  do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada w kasie Urzędu , lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Prochowice

nr konta: 90 8669 0001 0341 3597 2000 0028 

w Banku Spółdzielczym we Wschowie Oddział Prochowice

lub na terenie wiejskim u inkasenta

  • OD OSÓB PRAWNYCH: na konto Urzędu Miasta i Gminy Prochowice

nr konta: 90 8669 0001 0341 3597 2000 0028 

w Banku Spółdzielczym we Wschowie Oddział Prochowice

lub w innym Banku

 


 
informacje wprowadził:Administrator
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 10 Stycznia 2014 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 2702457