Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zagospodarowanie przestrzenne:
Obwieszczenia, ogłoszenia, informacje

26.03.2018

- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Kwiatkowice w gminie Prochowice


19.09.2017

- OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Golanka Dolna w gminie Prochowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


14.06.2017

- Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
- obszarów w obrębie wsi Dąbie w gminie Prochowice,
- obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice w gminie Prochowice,
- obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice Stacja w gminie Prochowice,
- obszarów w obrębie wsi Motyczyn w gminie Prochowice.


20.02.2017

- OBWIESZCZENIA Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Cichobórz i Gromadzyń w gminie Prochowice.


10.02.2017

- OBWIESZCZENIA Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice w sprawie stwierdzenia nieważności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie Dąbie, Motyczyn, Szczedrzykowice, Szczedrzykowice Stacja w gminie Prochowice.


04.11.2016

- OBWIESZCZENIA Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
     - Załączniki

- OBWIESZCZENIA Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
       -Załączniki


19.07.2016

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
- Tekst zmiany studium
- Rysunek nr 1 do zmiany studium
- Rysunek nr 2 do zmiany studium
- Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany studium
- Rysunek do prognozy.


24.05.2016

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Gromadzyń, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Cichobórz, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Golanka Dolna.


04.05.2016

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Golanka Dolna w gminie Prochowice.


01.03.2016

Uchwała Nr XIX/111/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Golanka Dolna w gminie Prochowice

Uchwała Nr XIX/110/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Cichobórz w gminie Prochowice

Uchwała Nr XIX/109/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Gromadzyń w gminie ProchowiceLegnickiemu


23.02.2016

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice i gminy Prochowice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany planów (ścieżka rowerowa).


16.02.2016

Uchwała Nr XVIII/101/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice (ścieżka rowerowa)


Uchwała Nr XVIII/100/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice (ścieżka rowerowa)


26.01.2016

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium.


07.10.2015

Uchwała Nr XIII/65/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice


19.08.2015

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2015 r. o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego


14.07.2015

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Mierzowice w gminie Prochowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Rogów Legnicki w gminie Prochowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


26.03.2015

Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/285/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Mierzowice w gminie Prochowice

Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/281/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Rogów Legnicki w gminie Prochowice


03.03.2015

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- obszaru w obrębie 2 miasta Prochowice,
- obszaru w obrębie 4 miasta Prochowice.


25.11.2014

OBWIESZCZENIA Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- obszarów w obrębie wsi Dąbie w gminie Prochowice,
- obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice Stacja w gminie Prochowice,
- obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice w gminie Prochowice,
- obszarów w obrębie wsi Motyczyn w gminie Prochowice.


Uchwała Nr LVI/311/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 września 2014r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice


19.08.2014

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Rogów Legnicki w gminie Prochowice

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Mierzowice w gminie Prochowice


13.05.2014

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie 4 miasta Prochowice

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie 2 miasta Prochowice


Uchwała Nr L/285/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Mierzowice w gminie Prochowice oraz załączników graficznych do uchwały


Uchwała Nr XLIX/282/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie 4 miasta Prochowice.


Uchwała Nr XLIX/281/2014 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Rogów w gminie Prochowice


17.10.2013

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o przystąpieniu do sporządzenia:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Dąbie w gminie Prochowice,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice Stacja w gminie Prochowice,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice w gminie Prochowice,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Motyczyn w gminie Prochowice.

30.09.2013

 Uchwała Nr XLI/241/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Motyczyn w gminie Prochowice.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3

 Uchwała Nr XLI/240/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice w gminie Prochowice;
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2

 Uchwała Nr XLI/239/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice Stacja w gminie Prochowice;
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3

 Uchwała Nr XLI/238/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Dąbie w gminie Prochowice
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


12.09.2013

Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
- Projekt zmiany studium
- Prognoza do zmiany studium.


02.09.2013

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie 4 miasta Prochowice.


21.02.2013

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.


11.02.2013

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie 4 miasta Prochowice

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice


04.02.2013

Uchwała Nr XXXII/194 /2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów we wsi Kawice w gminie Prochowice.
- Załącznik

Uchwała Nr XXXII/193 /2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Prochowice
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3

Uchwała Nr XXXII/192 /2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie 4 miasta Prochowice
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2

Uchwała Nr XXXII/191 /2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice
- Załącznik


16.01.2013

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
informacje wprowadził:Administrator
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 26 Marca 2018 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3249111