Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zagospodarowanie przestrzenne:
Plany zagospodarowania przestrzennego

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZEZSTRZENNEGO

MIASTA I GMINY PROCHOWICE

 

Lp.

Nazwa planu

Obszar objęty opracowaniem

Numer uchwały RMiG

Data uchwalenia

Rysunek planu

Ogłoszenie i publikacja uchwały; uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice

Granice administracyjne miasta Prochowice

XII/53/2003

27 listopada 2003r.

załącznik nr 1

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 11, poz. 240 z dnia 20 stycznia 2004r.

(obowiązuje od dnia 4 lutego 2004r.)


Zmiany:

Uchwały

Nr XLII/238/06,

Nr III/12/2006,

Nr XLV/215/2009,

Nr VIII/42/2011

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice

Granice administracyjne gminy Prochowice

XII/54/2003

27 listopada 2003r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 11, poz. 241 z dnia 20 stycznia 2004r.

(obowiązuje od dnia 4 lutego 2004r.)

Zmiany:

Uchwały Nr XLII/239/06,

Nr XLVII/243/06,

Nr III/13/2006,

Nr XLV/215/2009

3.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice

Granice administracyjne miasta Prochowice

XLII/238/06

24 października 2006r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 2, poz. 12 z dnia 5 stycznia 2007r.

(obowiązuje od dnia 5 lutego 2007r.)

Korekta zapisów w ustaleniach m.p.z.p. miasta.

4.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice

Granice administracyjne gminy Prochowice

XLII/239/06

24 października 2006r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 2, poz. 13 z dnia 5 stycznia 2007r.

(obowiązuje od dnia 5 lutego 2007r.)

Korekta zapisów w ustaleniach m.p.z.p. gminy.

5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Motyczyn – droga powiatowa nr 2184 D

Teren leśny w obrębie wsi Motyczyn

(działka nr 223/260)

XLVII/243/06

24 października 2006r.

załącznik nr 1

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 254, poz. 3794 z dnia 5 grudnia 2006r.

(obowiązuje od dnia 5 stycznia 2007r.)

Do czasu zmiany zagospodarowania terenu zgodnie z § 2 uchwały, obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania.

6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia

Teren leśny w granicach miasta Prochowice

(działka nr 72/96, obręb 1)

III/12/2006

28 grudnia 2006r.

załącznik nr 1_1

załącznik nr 1_2

załącznik nr 1_3

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 35, poz. 311 z dnia 8 lutego 2007r.

(obowiązuje od dnia 11 marca 2007r.)

Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z  ustaleniami uchwały, jeżeli ustalenia szczegółowe Rozdziału III nie stanowią inaczej, dopuszcza się czasowe użytkowanie nieruchomości jak w stanie istniejącym.

7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, przebudowa odcinka linii kolejowej E-30

Tereny leśne w gminie Prochowice na działkach :

Cichobórz – 655/269;

Kawice – 469, 685/1, 685/2, 993/281, 678/1, 685/1, 726/1 i 726/2;

Kwiatkowice – 314/268;

Lisowice – 858/96 i 889/100

III/13/2006

28 grudnia 2006r.

załącznik nr 1_1

załącznik nr 1_2

załącznik nr 1_3

załącznik nr 2_1

załącznik nr 2_2

załącznik nr 3_1

załącznik nr 3_2

załącznik nr 3_3

załącznik nr 3_4

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 35, poz. 312 z dnia 8 lutego 2007r.

(obowiązuje od dnia 11 marca 2007r.)

Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z  ustaleniami uchwały, jeżeli ustalenia szczegółowe Rozdziału III nie stanowią inaczej, dopuszcza się czasowe użytkowanie nieruchomości jak w stanie istniejącym.

8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu małej elektrowni wodnej w obrębach Lisowice i Prochowice w gminie Prochowice

Działki w obrębie Lisowice :

90/4cz., 90/5, 111/5cz., 111/6, 111/7, 112/2cz., 112/3, 112/4, 121/8cz., 121/9, 121/10, 121/11cz., 121/12, 121/13cz., 122/6cz., 122/7, 122/8, 122/9cz., 23/5cz.

Część działki nr 3/2 w obrębie 2

miasta Prochowice

XLV/215/2009

30 listopada 2009r.

załącznik nr 1

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 15, poz. 229 z dnia 27 stycznia 2010r.

(obowiązuje od dnia 27 lutego 2010r.)

Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie nieruchomości jak w stanie istniejącym.

Na obszarze objętym planem tracą moc :

·       Uchwała Nr XII/53/2003 RMiG Prochowice

·       Uchwała Nr XII/54/2003 RMiG Prochowice

 9

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w  obrębie 4 miasta Prochowice

Obszary I - V w granicach obrębu 4 miasta Prochowice 

VIII/42/2011
27 kwietnia 2011r

- Załącznik 1A
- Załącznik 1B
- Załącznik 1C
- Załącznik 1D
- Załącznik 1E

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 137, poz. 2256 z dnia 29 czerwca 2011r. (obowiązuje od dnia 30 lipca 2011r.)

Na obszarach objętych planem traci moc
· Uchwała Nr XII/53/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami).
                  

10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie
Kwiatkowice w gminie Prochowice

Obszary I-V w granicach obrębu wsi Kwiatkowice

X/67/2011
27 czerwca 2011r.

- Załącznik nr 1A
- Załącznik nr 1B
- Załącznik nr 1C
- Załącznik nr 1D
- Załącznik nr 1E

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 184, poz. 3128 z dnia 5
września 2011r. (obowiązuje od dnia 6 pażdziernika 2011r.)

Na obszarze objętym planem traci moc
· Uchwała Nr XII/54/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami)

Stwierdzenie nieważności § 6 pkt 2 i 3 uchwały nr X/67/2011 - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13.12.2011r.

11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Prochowice

Tereny w obrebie: Cichobórz, Dąbie, Golanka Dolna, Gromadzyń, Kawice, Kwiatkowice, Lisowice, Mierzowice, Motoczyn, Rogów Legnicki, obręb 4 miasta Prochowice.

XXXIII/198/2013
27 lutego 2013r.

Załączniki nr: 1_01 do 1_29

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2013r., poz. 3335 (obowiązuje od dnia 8 czerwca 2013r.)
Na obszarze objętym planem traci moc:
·Uchwała Nr XII/53/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami)
·Uchwała Nr XII/54/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami)
·Uchwała Nr III/13/2006 RMiG Prochowice

12

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach 1, 2 i 3 miasta Prochowice.

Obszary I-XIII w granicach obrębów nr 1, 2 i 3 miasta Prochowice.

XXXIII/196/2013,
27 lutego 2013r.

Załącznik nr 1A
Załącznik nr 1B
Załącznik nr 1C
Załącznik nr 1D
Załącznik nr 1E
Załącznik nr 1F
Załącznik nr 1G
Załącznik nr 1H
Załącznik nr 1I
Załącznik nr 1J

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 czerwca 2013r., poz. 3564 (obowiązuje od dnia 22 czerwca 2013r.)
Na obszarze objętym planem traci moc:
Uchwała Nr XII/53/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami)

13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Lisowice w gminie Prochowice

Obszary I-VII w granicach obrębu wsi Lisowice

XXXIII/197/2013,
27 lutego 2013r
.

Załącznik nr 1A
Załącznik nr 1B
Załącznik nr 1C
Załącznik nr 1D
Załącznik nr 1E
Załącznik nr 1F
Załącznik nr 1G

1.Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 czerwca 2013r., poz. 3565 (obowiązuje od dnia 22 czerwca 2013r.)
Na obszarze objętym planem traci moc:
Uchwała Nr XII/54/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami)

14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Kwiatkowice w gminie Prochowice

Obszar w obrębie wsi Kwiatkowice

 
XXXV/210/2013,
23 kwietnia 2013r.


Załącznik nr 1

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca 2013r., poz. 3838 (obowiązuje od dnia 6 lipca 2013r.) Na obszarze objętym planem traci moc: ·Uchwała Nr XII/54/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami)

15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Kawice w gminie Prochowice

Obszary nr I, II, III, VI, VII, IX, X w obrębie wsi Kawice

 
XXXV/211/2013,
23 kwietnia 2013r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6 Załącznik nr 7

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca 2013r., poz. 3839 (obowiązuje od dnia 6 lipca 2013r.) Na obszarze objętym planem traci moc: ·Uchwała Nr XII/54/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami)

16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie 4 miasta Prochowice

Obszary w obrębie 4 miasta Prochowice

XLIV/249/2013,
28 listopada 2013r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2013r., poz. 6551 (obowiązuje od dnia 4 stycznia 2014r.) Na obszarze objętym planem traci moc:
·Uchwała Nr XII/53/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami)
oraz Uchwała nr VIII/42/2011 RMiG Prochowice

17

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Dąbie w gminie Prochowice

Obszary w obrębie wsi Dąbie

V/25/2015
z 25 lutego 2015r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 870 z dnia 4 marca 2015r.) (obowiązuje od dnia 18 marca 2015r.)

Plan miejscowy unieważniony wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 03.02.2017r., II OSK 1150/16

18

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Motyczyn w gminie Prochowice

Obszary w obrębie wsi Motyczyn

V/26/2015
z 25 lutego 2015r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 871 z dnia 4 marca 2015r. (obowiązuje od dnia 18 marca 2015r.)

Plan miejscowy unieważniony wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 03.02.2017r., II OSK 1151/16

19

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice w gminie Prochowice

Obszary w obrębie wsi Szczedrzykowice

V/27/2015
z 25 lutego 2015r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 872 z dnia 4 marca 2015r. (obowiązuje od dnia 18 marca 2015r.)

Plan miejscowy unieważniony wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 03.02.2017r., II OSK 1137/16

20

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice Stacja w gminie Prochowice

Obszary w obrębie wsi Szczedrzykowice Stacja

V/28/2015
z 25 lutego 2015r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 873 z dnia 4 marca 2015r. (obowiązuje od dnia 18 marca 2015r.)

Plan miejscowy unieważniony wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 03.02.2017r., II OSK 1152/16

21

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie 2 miasta Prochowice

Obszar 2 w obrębie miasta Prochowice (targowisko)

IX/50/2015
z 27 maja 2015r

Załącznik nr 1

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2015r., poz. 2562 z dnia 10 czerwca 2015r. (obowiązuje od dnia 25 czerwca 2015r.)

22

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie 4 miasta Prochowice

Obszar 4 w obrębie miasta Prochowice fotowoltaika)

IX/51/2015
z 27 maja 2015r.

Załącznik nr 1

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2015r., poz. 2563 z dnia 10 czerwca 2015r. (obowiązuje od dnia 25 czerwca 2015r.)

23

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Mierzowice w gminie Prochowice

Obszary w obrębie wsi Mierzowice

 

 

XIII/63/2015 z 30 września 2015r. – WSA, z poprawkami wynikającymi z wyroku WSA

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 4171 z dnia 12 października 2015r. (obowiązuje od dnia 27 października 2015r.)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dn. 20.07.2016r.

24

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Rogów Legnicki w gminie Prochowice

Obszary w obrębie wsi Rogów Legnicki

 

XIII/64/2015 z 30 września 2015r. – WSA, z poprawkami wynikającymi z wyroku WSA

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 4172 z dnia 12 października 2015r. (obowiązuje od dnia 27 października 2015r.)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dn. 28.06.2016r.

25

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice (ścieżka rowerowa)

Teren działek nr 23, 26, 51 obr. 1 miasta Prochowice

 

Uchwała nr XXXI/187/2017 z 25 stycznia 2017r.

Załącznik do uchwały

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 553 z dnia 3 lutego 2017r.) (obowiązuje od dnia 18 lutego 2017r.)

26

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice (ścieżka rowerowa)

Teren działek nr 13, 525, 711 i 629 w obr. Lisowice, 51, 160, 389 i 429 w obr. Mierzowice oraz 95 i 96 w obr. Gromadzyń

 

Uchwała nr XXXI/188/2017 z 25 stycznia 2017r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 554 z dnia 3 lutego 2017r.) (obowiązuje od dnia 18 lutego 2017r.)

27

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice w gminie Prochowice

Obszary w obrębie wsi Szczedrzykowice

 

Uchwała nr XXXIX/231/2017 z 30 sierpnia 2017r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 3759 z dnia 11 września 2017r. (obowiązuje od dnia 26 września 2017r.)

28

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Gromadzyń w gminie Prochowice

Obszary w obrębie wsi Gromadzyń

 

XXXVI/216/2017 z 31 maja 2017r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 4331 z dnia 23 października 2017r. (obowiązuje od dnia 7 listopada 2017r.)

29

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Cichobórz w gminie Prochowice

Obszary w obrębie wsi Cichobórz

 

XXXVI/217/2017 z 31 maja 2017r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 4332 z dnia 23 października 2017r. (obowiązuje od dnia 7 listopada 2017r.)

30

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice Stacja w gminie Prochowice

Obszary w obrębie wsi Szczedrzykowice Stacja

 

XL/236/2017 z 27 września 2017r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 1566 z dnia 29 marca 2018r. (obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2018r.). Zapisy planu miejscowego skierowane przez Wojewodę Dolnośląskiego do WSA.

31

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Dąbie w gminie Prochowice

Obszary w obrębie wsi Dąbie

 

XL/237/2017 z 27 września 2017r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 1567 z dnia 29 marca 2018r. (obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2018r.). Zapisy planu miejscowego skierowane przez Wojewodę Dolnośląskiego do WSA.

32

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Motyczyn w gminie Prochowice

Obszary w obrębie wsi Motyczyn

 

XL/238/2017 z 27 września 2017r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 1568 z dnia 29 marca 2018r. (obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2018r.). Zapisy planu miejscowego skierowane przez Wojewodę Dolnośląskiego do WSA.

33

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Golanka Dolna w gminie Prochowice

Obszary w obrębie wsi Golanka Dolna

 

XLIII/263/2017 z 29 listopada 2017r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 2610 z dnia 16 maja 2018r. (obowiązuje od dnia 30 maja 2018r.). Zapisy planu miejscowego skierowane przez Wojewodę Dolnośląskiego do WSA.

 
informacje wprowadził:Administrator
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Maja 2018 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3249107