Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Miasta i Gminy:
Zarządzenia Burmistrza VI kadencji

ZARZĄDZENIE Nr 490/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014


ZARZĄDZENIE Nr 489/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014


ZARZĄDZENIE Nr 488/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014


ZARZĄDZENIE Nr 487/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 486/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 listopada 2014roku w sprawie projektu budżetu miasta i gminy Prochowice na 2015 rok


ZARZĄDZENIE Nr 485/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014


ZARZĄDZENIE Nr 484/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach


ZARZĄDZENIE Nr 483/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach


ZARZĄDZENIE Nr 482/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014


ZARZĄDZENIE Nr 481/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 480/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 października 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości związanej z realizacją zadań własnych gminy


ZARZĄDZENIE Nr 479/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014


ZARZĄDZENIE Nr 478/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 października 2014r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 477/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 13 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 476/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014


ZARZĄDZENIE Nr 475/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 2 października 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.


ZARZĄDZENIE Nr 474/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 02 października 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


ZARZĄDZENIE Nr 473/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 472/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 471/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych.


ZARZĄDZENIE Nr 470/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 września 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 469/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 września 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 468/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 września 2014r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Prochowice na rok 2015 oraz wieloletniej prognozy finansowej .


ZARZĄDZENIE Nr 467/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 września 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.


ZARZĄDZENIE Nr 466/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 września 2014r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


ZARZĄDZENIE Nr 465/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 września 2014r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach.


ZARZĄDZENIE Nr 464/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014 .


ZARZĄDZENIE Nr 463/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


ZARZĄDZENIE Nr 462/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .


ZARZĄDZENIE Nr 461/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 września 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 460/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 września 2014r.r. w sprawie powołania komisji powypadkowej dla rozpatrzenia okoliczności i przyczyn zdarzenia wypadkowego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 459/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 września 2014 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach.


ZARZĄDZENIE Nr 458/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014


ZARZĄDZENIE Nr 457/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I-sze półrocze 2014 roku
- Załącznik nr 1
  - tabela nr 1
  - tabela nr 2
  - tabela nr 3
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4


ZARZĄDZENIE Nr 456/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014


ZARZĄDZENIE Nr 455/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 sierpnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 454/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 04 sierpnia 2014r. w sprawie: ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników „Wyprawka Szkolna 2014/2015”


ZARZĄDZENIE Nr 453/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014


ZARZĄDZENIE Nr 452/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2015 rok


ZARZĄDZENIE Nr 451/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 450/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 449/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 448/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 lipca 2014r. w sparwie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 447/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 08 lipca 2014r. w sprawie: powołania Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat mienia komunalnego spowodowanych bardzo silną burzą, jaka przeszła przez Gminę Prochowice w miejscowościach Kwiatkowice i Rogów Legnicki w dniu 7 lipca 2014r. o godz. 18.00.


ZARZĄDZENIE Nr 446/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 07 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 445/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 07 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014

- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 444/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 04 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 443/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 03 lipca 2014r. W sprawie powołania komisji powypadkowej dla rozpatrzenia okoliczności i przyczyn zdarzenia wypadkowego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Prochowice. Na podstawie §4 i §5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy /DZ.U. Nr 105 poz. 870/ zarządzam co następuje:


ZARZĄDZENIE Nr 442/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 01 lipca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Miasta Prochowice

- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 441/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 01 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 440/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 01 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 439/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014

- Załącznik 1
- Załącznik 2


ZARZĄDZENIE Nr 438/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE Nr 437/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE Nr 436/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE Nr 435/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE Nr 434/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE Nr 433/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014


ZARZĄDZENIE Nr 432/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


ZARZĄDZENIE Nr 431/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 06 czerwca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w zarządzeniu Nr 112/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.


ZARZĄDZENIE Nr 430/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 03 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 429/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 428/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian określenia zasad rachunkowości oraz planu kont dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej w budżecie Gminy Prochowice


ZARZĄDZENIE Nr 427/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014


ZARZĄDZENIE Nr 426/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice


ZARZĄDZENIE Nr 425/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014


ZARZĄDZENIE Nr 424/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu


ZARZĄDZENIE Nr 423/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powołani i odwołania składu komisji wyborczych


ZARZĄDZENIE Nr 422/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 06 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


ZARZĄDZENIE Nr 421/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 420/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 419/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


ZARZĄDZENIE Nr 418/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 maja 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Prochowice za 2013 rok.


ZARZĄDZENIE Nr 417/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014


ZARZĄDZENIE Nr 416/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


ZARZĄDZENIE Nr 415/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 414/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej regulaminu pracy


ZARZĄDZENIE Nr 413/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 kwietnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych


ZARZĄDZENIE Nr 412/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 kwietnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych


ZARZĄDZENIE Nr 411/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 410/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


ZARZĄDZENIE Nr 409/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014


ZARZĄDZENIE Nr 408/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 407/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej rolnej przeznaczonej do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 406/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 405/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu przy podróżach służbowych oraz miejsca rozpoczęcia i zakończenia tych podróży.


ZARZĄDZENIE Nr 404/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 403/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 2 kwietnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice


ZARZĄDZENIE Nr 402/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 1 kwietnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice


ZARZĄDZENIE Nr 401/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 400/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice


ZARZĄDZENIE Nr 399/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice, oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2013 rok.


ZARZĄDZENIE Nr 398/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014


ZARZĄDZENIE Nr 397/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 396/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


ZARZĄDZENIE Nr 395/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 394/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 393/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 392/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 lutego 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 391/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 390/201 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2014


ZARZĄDZENIE Nr 389 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 388 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 lutego 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 387/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 luty 2014 roku w sprawie dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prochowice w roku 2014.


ZARZĄDZENIE Nr 386 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 stycznia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 385/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 384/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regula4inu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 383/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 382/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 381/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 380/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.


ZARZĄDZENIE Nr 379/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 378/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budzecie miasta i gminy Prochowice na 2013r.


ZARZĄDZENIE Nr 377/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 376/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowicach .


ZARZĄDZENIE Nr 375/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 grudnia 2013r.w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 374/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania Sali w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach


ZARZĄDZENIE Nr 373/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 372/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 371/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 370/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 369/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 368/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu publicznego ustnego ograniczonego
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 367/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 366/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 13 listopada 2013r. sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza


ZARZĄDZENIE Nr 365/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 364/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 listopada 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prochowicach


ZARZĄDZENIE Nr 363/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice.
- Uchwała WPF 2014-2024
- Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014
- Wykaz przedsięwzięć do WPF 2014
- Objaśnienia do WPF 2014-2024


ZARZĄDZENIE Nr 362/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie projektu budżetu miasta i gminy Prochowice na 2014 rok
- Załączniki nr 1 ( Z1 , Z2 , Z3 , Z4 , Z5 , Z6 , Z7 , Z8 , Z9 , Z10 , Z11, Z12 )
- Załączniki nr 2
- Załączniki nr 3


ZARZĄDZENIE Nr 361/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załączniki


ZARZĄDZENIE Nr 360/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013


ZARZĄDZENIE Nr 359/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 października 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości związanej z realizacją zadań własnych gminy


ZARZĄDZENIE Nr 358/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 października 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach


ZARZĄDZENIE Nr 357/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 października 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 356/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice


ZARZĄDZENIE Nr 355/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 października 2013r. w sprawie przekazania środka trwałego.


ZARZĄDZENIE Nr 354/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013


ZARZĄDZENIE Nr 353/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 października 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- Załączniki


ZARZĄDZENIE Nr 352/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 351/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 350/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załączniki nr 1
- Załączniki nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 349/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 września 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 348/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 września 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
- Załączniki


ZARZĄDZENIE Nr 347/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 września 2013r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Prochowice na rok 2014 oraz wieloletniej prognozy finansowej .


ZARZĄDZENIE Nr 346/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 września 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 345/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załączniki nr 1
- Załączniki nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 344/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 3 września 2013r. w sprawie: ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania Sali w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach


ZARZĄDZENIE Nr 343/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załączniki nr 1
- Załączniki nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 342/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie: ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Kawicach


ZARZĄDZENIE Nr 341/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- Załączniki


ZARZĄDZENIE Nr 340/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowicez z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego


ZARZĄDZENIE Nr 339/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowicez z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


ZARZĄDZENIE Nr 338/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I-sze półrocze 2013 roku.
- Załączniki


ZARZĄDZENIE Nr 337/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 sierpnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 336/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 335/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 334/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013


ZARZĄDZENIE Nr 332/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 331/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowicez z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 330/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie określenia wzoru książki kontroli zewnętrznej
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 329/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowicez z dnia 19 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 328/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowicez z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie: ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników „Wyprawka Szkolna 2013/2014”


ZARZĄDZENIE Nr 327/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowicez z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013


ZARZĄDZENIE Nr 326/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowicez z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013


ZARZĄDZENIE Nr 325/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 324/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE Nr 323/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE Nr 322/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE Nr 321/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE Nr 320/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowicez z dnia z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice .


ZARZĄDZENIE Nr 319/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 01 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 318/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Prochowice


ZARZĄDZENIE Nr 317/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w budynkach mieszkalnych powstałych wskutek powodzi wód Cichej Wody w Gminie Prochowice w miejscowości Kawice.


ZARZĄDZENIE Nr 316/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 315/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia całodobowego dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 314/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 313/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 312/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 311/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 310/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE Nr 309/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad rachunkowości oraz planu kont dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej w budżecie Gminy Prochowice


ZARZĄDZENIE Nr 308/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowicez dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach.


ZARZĄDZENIE Nr 307/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowicez dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 306/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 305/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 maja 2013r. w sparwie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 304/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 303/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 302/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 301/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 300/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 299/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 298/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Prochowice za 2012 rok.


ZARZĄDZENIE Nr 297/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 296/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 23 kwietnia 2013r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice"


ZARZĄDZENIE Nr 295/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 19 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 294/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 17 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 293/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 12 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 292/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 kwietnia 2013r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy


ZARZĄDZENIE Nr 291/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 04 kwietnia 2013r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 290/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 04 kwietnia 2013r w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pt.”Pomagać innym w rozwoju „ o numerze POKL.09.01.02-02-178/10 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


ZARZĄDZENIE Nr 289/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 marca 2013r w sprawie określenia nazw przystanków komunikacyjnych oraz ich numerów, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice


ZARZĄDZENIE Nr 288/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 marca 2013r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013


ZARZĄDZENIE Nr 287/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice, oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2012 rok.
- Załącznik nr 1 - 4
- Tabela nr 1
- Tabela nr 2
- Tabela nr 3
- Załącznik nr 5


ZARZĄDZENIE Nr 286/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 marca 2013r w sprawie wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych


ZARZĄDZENIE Nr 285/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 284/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 lutego 2013r zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice


ZARZĄDZENIE Nr 283 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 282/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 lutego 2013r w sprawie przekazania środka trwałego.


ZARZĄDZENIE Nr 281 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 280/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 279 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 278 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie gospodarki transportowej, ustalenia norm eksploatacyjnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach oraz zasad ich rozliczania.
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 277/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 276/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 275 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 274 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WEWNĘTRZNYM w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 273/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 272/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 271/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie dokonania zmian w zarządzeniu nr 167/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice przy użyciu komputera.


ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie przekazania środka trwałego.


ZARZĄDZENIE Nr 269/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 268 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 stycznia 2013r.. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 267/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia z dnia 07 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej do dzierżawy.


ZARZĄDZENIE Nr 266/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 265/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 264/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia z dnia 19 grudnia 2012r.w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 263/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej do dzierżawy


ZARZĄDZENIE Nr 262/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przekazania środka trwałego.


ZARZĄDZENIE Nr 261/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 260/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 259/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 258/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 4 grudnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej


ZARZĄDZENIE Nr 257/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 256/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012


ZARZĄDZENIE Nr 255/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 254/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 listopada 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


ZARZĄDZENIE Nr 253/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 252/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
- Załącznik 1


ZARZĄDZENIE Nr 251/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu publicznego


ZARZĄDZENIE Nr 250/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu budżetu miasta i gminy Prochowice na 2013 rok
- Załącznik 1 - Uchwała
- Załącznik 3 do Uchwały
- Załącznik 4 do Uchwały
- Załącznik 5 do Uchwały
- Załącznik 6 do Uchwały
- Załącznik 7 do Uchwały
- Załącznik 8 do Uchwały
- Załącznik 9 do Uchwały
- Załącznik 10 do Uchwały
- Załącznik 11 do Uchwały
- Załącznik 12 do Uchwały
- Załącznik 2
- Załącznik 3


ZARZĄDZENIE Nr 249/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice na lata 2013-2021.
- Załącznik 1 - Uchwała
- Załącznik 1 do Uchwały
- Załącznik 2 do Uchwały


ZARZĄDZENIE Nr 248/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji powypadkowej dla rozpatrzenia okoliczności i przyczyn zdarzenia wypadkowego pracownika Urzędu Miasta i gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 247/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji powypadkowej dla rozpatrzenia okoliczności i przyczyn zdarzenia wypadkowego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 246/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 245/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
- Załącznik 1
- Załącznik 2


ZARZĄDZENIE Nr 244/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 października 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej do dzierżawy.


ZARZĄDZENIE Nr 242/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
- Załącznik 1
- Załącznik 2


ZARZĄDZENIE Nr 243/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2012r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach.


ZARZĄDZENIE Nr 241/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 października 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej rolnej z zasobu mienia Gminy, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


ZARZĄDZENIE Nr 240/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 października 2012r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach do wydawania decyzji administracyjnych


ZARZĄDZENIE Nr 239/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 238/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


ZARZĄDZENIE Nr 236/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 04 października 2012r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny , likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy Prochowice i ustalenia zasad przeprowadzenia likwidacji


ZARZĄDZENIE Nr 235/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 04 października 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 234/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 03 października 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.
- Załącznik

ZARZĄDZENIE Nr 233/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 02 października 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 232/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 231/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012.
- Załącznik 1
- Załącznik 2


ZARZĄDZENIE Nr 230/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 229/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 września 2012r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Prochowice na rok 2013 oraz wieloletniej prognozy finansowej .


ZARZĄDZENIE Nr 228a/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 września 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 228/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 września 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 227/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 września 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 226/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 13 września 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prochowicach


ZARZĄDZENIE Nr 225/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 września 2012r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2013 rok.


ZARZĄDZENIE Nr 224/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 września 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 223/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 03 września 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 222/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
- Załącznik 1
- Załącznik 2


ZARZĄDZENIE Nr 221/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 220/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty będące w zasobie mienia komunalnego Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 219/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 218/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu


ZARZĄDZENIE Nr 217/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach


ZARZĄDZENIE Nr 216/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach


ZARZĄDZENIE Nr 215/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do najmu
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 214/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


ZARZĄDZENIE Nr 213/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.ZARZĄDZENIE Nr 212/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.


ZARZĄDZENIE Nr 211/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I-sze półrocze 2012 roku.
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 210/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 13 sierpnia 2012r.
- Załącznik 1
- Załącznik 2


ZARZĄDZENIE Nr 209/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 06 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 208/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 207/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
- Załącznik 1
- Załącznik 2


ZARZĄDZENIE Nr 206/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 205/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 204/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2013 rok.


ZARZĄDZENIE Nr 203/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie: ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników „Wyprawka Szkolna 2012/2013”


ZARZĄDZENIE Nr 202/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 201/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE Nr 200/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE Nr 199/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE Nr 198/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 04 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 197/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach ul. Tadeusza Kościuszki 1.


ZARZĄDZENIE Nr 196/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 czerwca 2012r. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach ul. Tadeusza Kościuszki 1.


ZARZĄDZENIE Nr 195/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
- Załącznik 1
- Załącznik 2


ZARZĄDZENIE Nr 194/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji powypadkowej dla rozpatrzenia okoliczności i przyczyn zdarzenia wypadkowego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 193/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
-Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 192/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach


ZARZĄDZENIE Nr 191/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zarządzania kadrami w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 190/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynagradzania i awansowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 189/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice


ZARZĄDZENIE Nr 188/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
-Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 187/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
-Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 186/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 185/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 184/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 183/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 181/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.


ZARZĄDZENIE Nr 182/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 maja 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 181/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.


ZARZĄDZENIE Nr 180/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


ZARZĄDZENIE Nr 179/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2012-2020.


ZARZĄDZENIE Nr 178/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
-Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 177/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta Prochowice
-Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 176/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
-Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 175/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 174/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
- Załącznik 1
- Załącznik 2


ZARZĄDZENIE Nr 173/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Prochowice za 2011 rok.


ZARZĄDZENIE Nr 172/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej do dzierżawy


ZARZĄDZENIE Nr 171/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 kwietnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 170/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
-Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 169/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
- Załącznik 1
- Załącznik 2


ZARZĄDZENIE Nr 168/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad kontroli zarządczej II poziomu w Mieście i Gminie Prochowice


ZARZĄDZENIE Nr 167/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 05 kwietnia 2012r. w sprawie zgłoszenia do Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN


ZARZĄDZENIE Nr 166/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 marca 2012r.


ZARZĄDZENIE Nr 165/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2012r.


ZARZĄDZENIE Nr 164/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
-Załącznik 1


ZARZĄDZENIE Nr 163/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice, oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2011 rok.
-Załącznik 1 - 4
-Tabela 1
-Tabela 2
-Tabela 3
-Załącznik 5


ZARZĄDZENIE Nr 162/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
-Załącznik 1


ZARZĄDZENIE Nr 161/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 160/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 159/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 157/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 156/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- Załącznik


ZARZĄDZENIE Nr 155/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 08 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
- Załącznik 1
- Załącznik 2


ZARZĄDZENIE Nr 154/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 07 marca 2012r. w sprawie: powołania Komisji do przeglądu stanu technicznego urządzeń


ZARZĄDZENIE Nr 153/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 05 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach


ZARZĄDZENIE Nr 152/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 02 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prochowicach


ZARZĄDZENIE Nr 151/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 luty 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 150 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 luty 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
- Załącznik 1
- Załącznik 2


ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 03 luty 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji powypadkowej dla rozpatrzenia okoliczności i przyczyn zdarzenia wypadkowego pracownika Urzędu Miasta i gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 148/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 stycznia 2012 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012.
- Załącznik 1


ZARZĄDZENIE Nr 147/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży.
- Załącznik 1


ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji powypadkowej dla rozpatrzenia okoliczności i przyczyn zdarzenia wypadkowego pracownika Urzędu Miasta i gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.
- Załącznik 1


ZARZĄDZENIE Nr 143/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budŜecie miasta i gminy na rok 2012
-Załącznik 1


ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 141 /2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.
- Załącznik 1


ZARZĄDZENIE Nr 140/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach.


ZARZĄDZENIE Nr 139 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011.
- Załącznik 1


ZARZĄDZENIE Nr 138 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2011. w sprawie zasad rejestrowania umów w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE Nr 137 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011. 
- Załącznik 1


ZARZĄDZENIE Nr 136 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2011. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowicach i stanu zapasów materiałów.


ZARZĄDZENIE Nr 135 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 grudnia 2011.w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011. 
- Załącznik 1


ZARZĄDZENIE Nr 134 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 grudnia 2011. w sprawie przekazania środka trwałego.


ZARZĄDZENIE Nr 133 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 grudnia 2011. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice.
- Załącznik 1


ZARZĄDZENIE Nr 132 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 grudnia 2011. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
- Załącznik 1


ZARZĄDZENIE Nr 131 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 07 grudnia 2011. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik 1
- Załącznik 2


ZARZĄDZENIE Nr 130 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 01 grudnia 2011. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prochowicach


ZARZĄDZENIE Nr 129 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2011. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 128 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2011. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 127 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 listopada 2011. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 126 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 listopada 2011. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 125 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 listopada 2011. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011.


ZARZĄDZENIE Nr 124 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 listopada 2011. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 123 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 listopada 2011. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 122 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 listopada 2011. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 121 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 listopada 2011. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011


ZARZĄDZENIE Nr 120 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 listopada 2011. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice na lata 2012-2020.
- Załącznik nr 1  
  - Załączniki do Załacznika nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 119 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 listopada 2011. w sprawie projektu budżetu miasta i gminy Prochowice na 2012 rok
- Załącznik nr 1  
  - Załączniki do Załacznika nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


ZARZĄDZENIE Nr 118 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 listopada 2011. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 117 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 listopada 2011. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach do wydawania decyzji administracyjnych


ZARZĄDZENIE Nr 116 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 listopada 2011. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 115 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 listopada 2011. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 114 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 października 2011. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 113 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 października 2011. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 112 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 października 2011. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.


ZARZĄDZENIE Nr 111 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 października 2011. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedażyZarządzenie Nr 110 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


Zarządzenie Nr 109 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1


Zarządzenie Nr 108/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 28 września 2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE NR 107 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice Z dnia 22 września 2011r. w sprawie powołania komisji powypadkowej dla rozpatrzenia okoliczności i przyczyn zdarzenia wypadkowego pracownika Urzędu Miasta i gminy Prochowice.


ZARZĄDZENIE NR 106 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice Z dnia 21 września 2011r. w sprawie określenia zasad rachunkowości oraz planu kont dla projektu "Nowe szanse" realizowanego z udziałem środków pomocowych w budżecie Gminy Prochowice.


Zarządzenie Nr 105 / 2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 września 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr 104 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


Zarządzenie Nr 103 / 2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


ZARZĄDZENIE NR 102 /2011 BURMISTRZA MIASTA i GMINY PROCHOWICE z dnia 19 września 2011 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Prochowice na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy finansowej od roku 2012 na lata objęte wieloletnimi przedsięwzięciami ale nie krótszej niż 4 lata budżetowe.


Zarządzenie Nr 101/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.


Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2012 rok.


ZARZĄDZENIE Nr 99/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 12 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


Zarządzenie Nr 98 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 97 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 05 września 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości związanej z realizacją zadań własnych gminy


ZARZĄDZENIE nr 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 02.09.2011r. w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach do wydawania decyzji administracyjnych


ZARZĄDZENIE Nr 95 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 94 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży


Zarządzenie Nr 93 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I-sze półrocze 2011 roku.
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 92/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


Zarządzenie Nr 91 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1


Zarządzenia Nr 90/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach


Zarządzenie Nr 89 /2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach


ZARZĄDZENIE Nr 88/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 22 sierpnia 2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


Zarządzenie Nr 87 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011r.
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 86/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 17 sierpnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach


Zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży


Zarządzenie Nr 84/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


ZARZĄDZENIE Nr 83 / 2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 82 / 2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach.


Zarządzenie Nr 80 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 01 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży


ZARZĄDZENIE Nr 78/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do najmu
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 21 lipca 2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


Zarządzenie Nr 76 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1


Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży


Zarządzenie Nr 73 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 72 / 2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 11 lipca 2011roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży


Zarządzenie nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego


Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników „Wyprawka Szkolna”


Zarządzenie nr 68/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 lipca 2011r w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych.


ZARZĄDZENIE Nr 67/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta Prochowice
- Załącznik nr 1


Zarządzenie Nr 66 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011


Zarządzenie nr 65 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych na terenie Gminy Prochowice


Zarządzenie nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Prochowice


Zarządzenie nr 63 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 czerwiec 2011r. w sprawie ustalenia opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych dla których ciepło dostarczane jest z lokalnej kotłowni.


Zarządzenie nr 62 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu i przepisów porządkowych dla korzystających z cmentarza komunalnego w Prochowicach oraz cennika opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe


ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 27 czerwca 2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


Zarządzenie Nr 60 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE nr 59/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20.06.2011r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach do wydawania decyzji administracyjnych


ZARZĄDZENIE Nr 58/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży


Zarządzenie Nr 57 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy.


Zarządzenie Nr 55 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 2 czerwca 2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


Zarządzenie Nr 53 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw szacowania szkód popowodziowych lub wywołanych innym żywiołem w infrastrukturze komunalnej w Mieście i Gminie Prochowice


Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania.


ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 30 maja 2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


Zarządzenie Nr 48 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prochowicach


Zarządzenie Nr 46/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 10 maja 2011 r.w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Prochowice za 2010 rok.
-Zalączniki nr 1-7


ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 44 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w zarządzeniu nr 167/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice przy użyciu komputera.
- Załącznik nr 1


Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w zarządzeniu Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy Prochowice ,Urzędu Miasta i Gminy Prochowice oraz Organu Podatkowego w Prochowicach, zmienionego zarządzeniem nr 148/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 października 2008 r.


ZARZĄDZENIE Nr 42 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- Załącznik nr 1


Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Prochowice


Zarządzenie Nr 40 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011.


Zarządzenie Nr 39 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 1 kwietnia 2011 r.w sprawie dokonania zmian w zarządzeniu Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w urzędzie Miasta i Gminy Prochowice.


Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie w sprawie ustalenia organizacji czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice


Zarządzenie nr 37 / 2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28.03.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy
- Załącznik nr 1


Zarządzenie Nr 36 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice, oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2010 rok.
- Załączniki nr 1-4
- Załącznik nr 5


Zarządzenie Nr 35/201 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25marzec 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
- Załącznik nr 1


Zarządzenie Nr 35a/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Prochowice.


Zarządzenie nr 34/ 2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prochowicach.


Zarządzenie nr 33 / 2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 marca 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice


Zarządzenie Nr 32 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1


Zarządzenie Nr 31/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzeni Nr 30 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


Zarządzenie Nr 29 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 marca 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach


Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
- Załącznik nr 1


Zarządzenie Nr 27 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2Zarządzenie Nr 26 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
- Załącznik nr 1


Zarządzenie Nr 25 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2011-2018.
- Załącznik nr 1


Zarządzenie Nr 24 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 23 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 luty 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 22 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 luty 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
- Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 21 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
- Załącznik nr 1


Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie w sprawie ustalenia organizacji czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice


Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice.


Zarządzenie Nr 18 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2011
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2


Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice”
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
- Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE Nr 15a/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3


Zarządzenie Nr 15/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 24 stycznia 2011r w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice Nr 13/2011 z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu PracyZarządzenie Nr 14a/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 stycznia 2011r. zmieniające instrukcję obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowicach.2011

Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie przekazania środka trwałego.


ZRZĄDZENIE Nr 13/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania jej Regulaminu Pracy


Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.


Zarządzenia Nr 11/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 stycznia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice.


Zarządzenie nr 10 / 2010 z dnia 5 stycznia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prochowice
- Załącznik - Schemat


ZARZĄDZENIE Nr 9/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31.12.2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie OC


Zarządzenie Nr 8 /2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2010


Zarządzenie Nr 7 / 2010 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 grudnia 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.


Zarządzenia Nr 6 /2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa


Zarządzenie Nr 5 /2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prochowicach.


Zarządzenie Nr 4 /2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2010


Zarządzenie Nr 3 /2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2010


Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie dnia wolnego od pracy


Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

 
informacje wprowadził:Administrator
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 15 Kwietnia 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3249126