Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wybory:
Referendum Lokalne

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, w referendum lokalnym mieszkańcy gminy jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej gminy mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki.

Budowa kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenach graniczących bezpośrednio z gminą Prochowice (g. Kunice, g. Ruja, g. Lubin g. Ścinawa) oraz na terenie sołectwa Golanka Dolna zagraża wprost bezpieczeństwu życia mieszkańców gminy Prochowice poprzez niepowetowane straty w szacie roślinnej i zwierzęcej, ograniczenie praw własności nieruchomości, zastój gospodarczy gminy. Jest to więc niezwykle istotna sprawa dla mieszkańców gminy, którzy w drodze referendum będą mogli wyrazić swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia tej sprawy.

Referendum jest konieczne również dlatego, że Ministerstwo Gospodarki przygotowując projekt polityki energetycznej Polski do 2030 r. zgodnie z ustawą z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) zobowiązane było do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych gmin, w tym miasta i gminy Prochowice. Do chwili obecnej wyniki tych konsultacji nie zostały rozpatrzone w trybie przewidzianym dla konsultacji społecznych.

 

Rada Miasta i Gminy Prochowice na wniosek Burmistrz Haliny Kołodziejskiej obradowała w dniu 29 lipca br. nad problemem przyszłej kopalni i jej skutków dla środowiska. Na  sesji obok pani Burmistrz, na temat tzw. legnickiego złoża węgla brunatnego, mówił także poseł na Sejm RP Piotr Cybulski. Radni po wysłuchaniu informacji i po dyskusji podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Mieście i Gminie Prochowice


 

 

 

   
  informacje wprowadził:Bolesław Demecki
  informacje wytworzył:
  data ostatniej modyfikacji: 25 Września 2009 »
  drukuj wyślij link  

   
  . .
  BIP - liczba wejść: 3434550