Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Miasta i Gminy:
Wykaz obowiązujących uchwał zawierających przepisy prawa miejscowego lata 2002 - 2004.

 

Uchwała nr VI/23/03 z dnia 26 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prochowice
- Zmiana uchwałą nr XXIV/138/08 z dnia 18.07.2008r.


Uchwała nr IX/43/03 z dnia 21.08.2003r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy Prochowice do kategorii dróg gminnych.


Uchwała nr XI/48/03 z dnia 25.09.2003r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Prochowice
- Zmiana uchwałą nr XVII/77/04 z dnia 22.04.2004r
- Zmiana uchwałą nr XXVII/136/05 z dnia 30.03.2005r.


Uchwała nr XII/53/03 z dnia 27.11.2003r. w sprawie uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice.


Uchwała nr XII/54/03 z dnia 27.11.2003r. w sprawie uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice.


Uchwała nr XII/57/03 z dnia 27.11.2003r. w sprawie nadania nazw ulicom.


Uchwała nr XIII/62/03 z dnia 29.12.2003r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych przyjmowanych do obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego.


Uchwała nr XIV/67/04 z dnia 26.02.2004r. w sprawie granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Prochowice.


Uchwała nr XIX/81/04 z dnia 30.06.2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Prochowice.


Uchwała nr XIX/86/04 z dnia 30.06.2004r. w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń
- Zmiana uchwałą nr XXI/99/04 z dnia 27 września 2004r.


Uchwała Nr XXII/107/04 z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru podatków lokalnych.
- Wzory formularzy podatkowych


Uchwała nr XXIII/110/04 z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie postępowania o udzielenie z budżetu miasta i gminy Prochowice dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zliczone do sektora finansów publicznych.


Uchwała nr XXIII/112/04 z dnia 24.11.2004r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
- Zmiana uchwałą nr XXIX/152/05 z dnia 30.05.2005r.


 
informacje wprowadził:Bolesław Demecki
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 3 Listopada 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3255229