Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna0,00%.98
.Redakcja0,25%.6846
.Moja sprawa0,55%.15268
.Rejestr zmian40,40%.1117501
.Test0,00%.6
.Informacje ogólne0,00%.20
.Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy0,00%.135
.Komisje Rady MiG0,02%.656
.Przewodniczący Rady0,00%.117
.Informacje ogólne0,40%.10965
.Informacja dotycząca wyborów ławników0,00%.4
.Rada Miasta i Gminy0,00%.2
.Dane podstawowe0,00%.111
.Informacje ogólne0,35%.9544
.Mienie komunalne0,01%.166
.Budżet0,35%.9764
.Sprawozdania0,01%.363
.Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze0,38%.10458
.Wyszukiwarka0,07%.2047
.Schemat organizacyjny0,02%.468
.Referaty0,36%.10053
.Rejestry0,39%.10716
.Ewidencje0,34%.9415
.Przewodnicząca Rady0,32%.8866
.Ogłoszenia aktualne1,00%.27569
.Statut0,01%.233
.Oferty inwestycyjne0,01%.259
.Regulamin Urzędu MiG0,03%.694
.Strategia rozwoju Miasta i Gminy Prochowice0,10%.2893
.Plan rozwoju lokalnego MiG Prochowice0,01%.238
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,01%.219
.Udzielenie informacji na wniosek0,31%.8698
.Oświadczenia majątkowe0,52%.14454
.Rada Miasta i Gminy0,01%.223
.Jednostki samorządowe0,50%.13751
.Aktualne3,97%.109845
.Kontrole zewnętrzne0,41%.11365
.Kontrole wewnętrzne0,11%.3110
.System informacji o środowisku0,38%.10604
.Podatek rolny0,42%.11506
.Statystyka0,51%.14033
.USUŃ DOK0,09%.2537
.AAAAAAAA0,08%.2154
.Status prawny Gminy Prochowice0,40%.11145
.Projektowanie i stanowienie gminnych aktów normatywnych0,28%.7680
.Zamierzenia organów: uchwałodawczego i wykonawczego0,29%.7950
.Programy w zakresie realizacji zadań publicznych0,00%.118
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,27%.7412
.Konkursy ofert0,56%.15379
.Wykaz organizacji pozarządowych0,49%.13485
.Informacje ogólne0,32%.8791
.Jednostki pomocnicze0,58%.16038
.Archiwum0,40%.10935
.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0,13%.3708
.Opłaty za usługi cmentarne0,34%.9389
.Inne opłaty administracyjne0,05%.1398
.Podatek od posiadania psów0,32%.8767
.Przetarki aktualne2,26%.62592
.Przetargi zakończone0,33%.9200
.Burmistrz0,39%.10689
.Zastępca Burmistrza0,07%.2019
.Regulamin Organizacyjny0,12%.3294
.Schemat organizacyjny0,07%.1969
.Zarządzenia Burmistrza0,61%.16900
.Komisje Rady0,28%.7669
.Budżet0,03%.827
.Opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków0,34%.9277
.Podatek od nieruchomości0,39%.10721
.Podatek od środków transportowych0,30%.8314
.Wzory formularzy podatkowych0,15%.4198
.Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Prochowice0,35%.9782
.Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie miasta i gminy Prochowice0,37%.10172
.Ochrona środowiska0,67%.18513
.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie0,37%.10304
.Wzór umowy0,31%.8667
.Regulaminy0,52%.14355
.Informacje0,38%.10454
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,44%.12291
.Uchwały0,53%.14665
.Protokoły z sesji0,46%.12589
.Majatek0,31%.8677
.Zagospodarowanie przestrzenne0,14%.3907
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,19%.5310
.Wzór oferty na realizację zadania publicznego0,31%.8546
.Wzór sprawozdania0,31%.8652
.Informacje ogólne8,28%.229124
.Projekty uchwał0,03%.787
.Wykazy zastosowanych ulg0,30%.8335
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,05%.1254
.Ogłoszenia0,79%.21928
.Strategia rozwoju miasta i gminy Prochowice0,04%.1143
.Strona główna0,10%.2709
.Gminny Program Opieki nad Zabytkami0,39%.10772
.Statut Miasta i Gminy Prochowice.0,32%.8888
.Podatek leśny0,30%.8162
.Wybory do Parlamentu0,38%.10389
.Udzielenie kredytu złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego0,04%.1004
.Sprawozdania finansowe0,37%.10104
.Remont dachu na budynku mieszkalnym w Prochowicach przy ul. Legnickiej 250,04%.1070
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum ...0,08%.2275
.Dostawa opału do kotłowni komunalnych0,08%.2254
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum w Prochowicach na zajęcia prowadzone w ramach projektu "Nowe szanse"0,09%.2411
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,08%.2230
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dotyczącej remontu gminnych budynków0,05%.1305
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,06%.1546
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,06%.1569
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,06%.1567
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,06%.1562
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,06%.1562
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,06%.1562
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 2765840