Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna0,00%.98
.Redakcja0,24%.7092
.Moja sprawa0,54%.15963
.Rejestr zmian40,23%.1181126
.Test0,00%.8
.Informacje ogólne0,00%.20
.Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy0,00%.136
.Komisje Rady MiG0,02%.660
.Przewodniczący Rady0,00%.117
.Informacje ogólne0,39%.11462
.Informacja dotycząca wyborów ławników0,00%.4
.Rada Miasta i Gminy0,00%.2
.Dane podstawowe0,00%.113
.Informacje ogólne0,34%.9967
.Mienie komunalne0,01%.166
.Budżet0,35%.10186
.Sprawozdania0,01%.365
.Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze0,37%.10878
.Wyszukiwarka0,07%.2111
.Schemat organizacyjny0,02%.474
.Referaty0,36%.10506
.Rejestry0,38%.11213
.Ewidencje0,33%.9813
.Przewodnicząca Rady0,31%.9229
.Ogłoszenia aktualne0,98%.28850
.Statut0,01%.235
.Oferty inwestycyjne0,01%.268
.Regulamin Urzędu MiG0,02%.714
.Strategia rozwoju Miasta i Gminy Prochowice0,11%.3289
.Plan rozwoju lokalnego MiG Prochowice0,01%.239
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,01%.220
.Udzielenie informacji na wniosek0,31%.9182
.Oświadczenia majątkowe0,52%.15193
.Rada Miasta i Gminy0,01%.223
.Jednostki samorządowe0,49%.14421
.Aktualne3,79%.111279
.Kontrole zewnętrzne0,41%.11993
.Kontrole wewnętrzne0,11%.3213
.System informacji o środowisku0,38%.11093
.Podatek rolny0,42%.12221
.Statystyka0,49%.14501
.USUŃ DOK0,09%.2623
.AAAAAAAA0,08%.2248
.Status prawny Gminy Prochowice0,39%.11526
.Projektowanie i stanowienie gminnych aktów normatywnych0,27%.7966
.Zamierzenia organów: uchwałodawczego i wykonawczego0,28%.8236
.Programy w zakresie realizacji zadań publicznych0,00%.121
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,27%.7823
.Konkursy ofert0,53%.15533
.Wykaz organizacji pozarządowych0,48%.14115
.Informacje ogólne0,31%.9237
.Jednostki pomocnicze0,57%.16764
.Archiwum0,39%.11420
.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0,13%.3835
.Opłaty za usługi cmentarne0,33%.9829
.Inne opłaty administracyjne0,05%.1412
.Podatek od posiadania psów0,31%.9159
.Przetarki aktualne2,18%.64022
.Przetargi zakończone0,33%.9566
.Burmistrz0,38%.11150
.Zastępca Burmistrza0,07%.2020
.Regulamin Organizacyjny0,11%.3321
.Schemat organizacyjny0,07%.2069
.Zarządzenia Burmistrza0,60%.17561
.Komisje Rady0,27%.7867
.Budżet0,03%.834
.Opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków0,33%.9727
.Podatek od nieruchomości0,39%.11346
.Podatek od środków transportowych0,30%.8722
.Wzory formularzy podatkowych0,15%.4285
.Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Prochowice0,35%.10140
.Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie miasta i gminy Prochowice0,36%.10638
.Ochrona środowiska0,66%.19404
.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie0,37%.10824
.Wzór umowy0,30%.8948
.Regulaminy0,50%.14714
.Informacje0,37%.10816
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,43%.12594
.Uchwały0,52%.15286
.Protokoły z sesji0,44%.13045
.Majatek0,31%.9066
.Zagospodarowanie przestrzenne0,13%.3956
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,18%.5357
.Wzór oferty na realizację zadania publicznego0,30%.8851
.Wzór sprawozdania0,30%.8920
.Informacje ogólne8,11%.238078
.Projekty uchwał0,03%.789
.Wykazy zastosowanych ulg0,30%.8736
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,04%.1280
.Ogłoszenia0,78%.22768
.Strategia rozwoju miasta i gminy Prochowice0,04%.1165
.Strona główna0,10%.2790
.Gminny Program Opieki nad Zabytkami0,39%.11322
.Statut Miasta i Gminy Prochowice.0,32%.9278
.Podatek leśny0,29%.8591
.Wybory do Parlamentu0,37%.10857
.Udzielenie kredytu złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego0,03%.1018
.Sprawozdania finansowe0,36%.10623
.Remont dachu na budynku mieszkalnym w Prochowicach przy ul. Legnickiej 250,04%.1110
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum ...0,08%.2354
.Dostawa opału do kotłowni komunalnych0,08%.2331
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum w Prochowicach na zajęcia prowadzone w ramach projektu "Nowe szanse"0,08%.2477
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,08%.2286
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dotyczącej remontu gminnych budynków0,05%.1380
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,05%.1602
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,07%.2170
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,07%.2168
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,07%.2163
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,07%.2163
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,07%.2163
.Archiwum0,00%.89
.Archiwum0,00%.89
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,01%.163
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,01%.163
.Oferty inwestycyjne0,00%.5
.Oferty inwestycyjne0,00%.3
.Oferty inwestycyjne0,00%.2
.Oferty inwestycyjne0,00%.2
.Oferty inwestycyjne0,00%.2
.Oferty inwestycyjne0,00%.2
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 2935741