Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna0,00%.98
.Redakcja0,23%.7413
.Moja sprawa0,54%.17438
.Rejestr zmian40,07%.1302596
.Test0,00%.9
.Informacje ogólne0,00%.20
.Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy0,00%.138
.Komisje Rady MiG0,02%.670
.Przewodniczący Rady0,00%.117
.Informacje ogólne0,37%.12156
.Informacja dotycząca wyborów ławników0,00%.4
.Rada Miasta i Gminy0,00%.2
.Dane podstawowe0,00%.117
.Informacje ogólne0,33%.10610
.Mienie komunalne0,01%.166
.Budżet0,33%.10693
.Sprawozdania0,01%.366
.Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze0,35%.11438
.Wyszukiwarka0,07%.2220
.Schemat organizacyjny0,01%.483
.Referaty0,34%.11182
.Rejestry0,36%.11807
.Ewidencje0,32%.10413
.Przewodnicząca Rady0,30%.9663
.Ogłoszenia aktualne0,96%.31075
.Statut0,01%.244
.Oferty inwestycyjne0,01%.278
.Regulamin Urzędu MiG0,02%.735
.Strategia rozwoju Miasta i Gminy Prochowice0,12%.3784
.Plan rozwoju lokalnego MiG Prochowice0,01%.250
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,01%.228
.Udzielenie informacji na wniosek0,30%.9770
.Oświadczenia majątkowe0,50%.16316
.Rada Miasta i Gminy0,01%.223
.Jednostki samorządowe0,47%.15285
.Aktualne3,49%.113551
.Kontrole zewnętrzne0,40%.12951
.Kontrole wewnętrzne0,10%.3366
.System informacji o środowisku0,36%.11622
.Podatek rolny0,40%.13054
.Statystyka0,48%.15463
.USUŃ DOK0,08%.2740
.AAAAAAAA0,07%.2361
.Status prawny Gminy Prochowice0,37%.12021
.Projektowanie i stanowienie gminnych aktów normatywnych0,26%.8294
.Zamierzenia organów: uchwałodawczego i wykonawczego0,27%.8617
.Programy w zakresie realizacji zadań publicznych0,00%.134
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,25%.8262
.Konkursy ofert0,49%.15877
.Wykaz organizacji pozarządowych0,46%.14965
.Informacje ogólne0,30%.9788
.Jednostki pomocnicze0,54%.17579
.Archiwum0,37%.12183
.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0,12%.4054
.Opłaty za usługi cmentarne0,32%.10378
.Inne opłaty administracyjne0,04%.1440
.Podatek od posiadania psów0,30%.9714
.Przetarki aktualne2,05%.66520
.Przetargi zakończone0,31%.9950
.Burmistrz0,36%.11802
.Zastępca Burmistrza0,06%.2023
.Regulamin Organizacyjny0,10%.3354
.Schemat organizacyjny0,07%.2182
.Zarządzenia Burmistrza0,57%.18609
.Komisje Rady0,25%.8076
.Budżet0,03%.848
.Opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków0,32%.10470
.Podatek od nieruchomości0,37%.12186
.Podatek od środków transportowych0,28%.9215
.Wzory formularzy podatkowych0,13%.4387
.Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Prochowice0,33%.10597
.Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie miasta i gminy Prochowice0,35%.11264
.Ochrona środowiska0,64%.20805
.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie0,36%.11542
.Wzór umowy0,29%.9445
.Regulaminy0,47%.15215
.Informacje0,35%.11328
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,40%.12976
.Uchwały0,50%.16190
.Protokoły z sesji0,42%.13595
.Majatek0,29%.9568
.Zagospodarowanie przestrzenne0,12%.4025
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,17%.5456
.Wzór oferty na realizację zadania publicznego0,29%.9361
.Wzór sprawozdania0,29%.9401
.Informacje ogólne7,77%.252625
.Projekty uchwał0,02%.791
.Wykazy zastosowanych ulg0,28%.9204
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,04%.1310
.Ogłoszenia0,74%.24078
.Strategia rozwoju miasta i gminy Prochowice0,04%.1192
.Strona główna0,09%.2888
.Gminny Program Opieki nad Zabytkami0,37%.11900
.Statut Miasta i Gminy Prochowice.0,30%.9828
.Podatek leśny0,28%.9111
.Wybory do Parlamentu0,36%.11545
.Udzielenie kredytu złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego0,03%.1021
.Sprawozdania finansowe0,35%.11436
.Remont dachu na budynku mieszkalnym w Prochowicach przy ul. Legnickiej 250,04%.1166
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum ...0,08%.2450
.Dostawa opału do kotłowni komunalnych0,07%.2417
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum w Prochowicach na zajęcia prowadzone w ramach projektu "Nowe szanse"0,08%.2550
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,07%.2397
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dotyczącej remontu gminnych budynków0,05%.1499
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,05%.1713
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,09%.2986
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,09%.2984
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,09%.2979
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,09%.2979
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,09%.2979
.Archiwum0,01%.464
.Archiwum0,01%.464
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,02%.602
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,02%.602
.Oferty inwestycyjne0,00%.15
.Oferty inwestycyjne0,00%.13
.Oferty inwestycyjne0,00%.12
.Oferty inwestycyjne0,00%.12
.Oferty inwestycyjne0,00%.12
.Oferty inwestycyjne0,00%.12
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,01%.353
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,01%.351
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,01%.350
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,01%.350
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,01%.350
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,01%.350
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,01%.349
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,01%.349
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,01%.349
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,01%.349
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 3251018