Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna0,00%.98
.Redakcja0,22%.7491
.Moja sprawa0,54%.18241
.Rejestr zmian39,92%.1354583
.Test0,00%.9
.Informacje ogólne0,00%.20
.Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy0,00%.139
.Komisje Rady MiG0,02%.673
.Przewodniczący Rady0,00%.117
.Informacje ogólne0,37%.12419
.Informacja dotycząca wyborów ławników0,00%.4
.Rada Miasta i Gminy0,00%.2
.Dane podstawowe0,00%.118
.Informacje ogólne0,32%.10881
.Mienie komunalne0,00%.166
.Budżet0,32%.10894
.Sprawozdania0,01%.367
.Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze0,34%.11654
.Wyszukiwarka0,07%.2266
.Schemat organizacyjny0,01%.485
.Referaty0,34%.11463
.Rejestry0,35%.12013
.Ewidencje0,31%.10592
.Przewodnicząca Rady0,29%.9841
.Ogłoszenia aktualne0,94%.31914
.Statut0,01%.245
.Oferty inwestycyjne0,01%.281
.Regulamin Urzędu MiG0,02%.736
.Strategia rozwoju Miasta i Gminy Prochowice0,12%.4030
.Plan rozwoju lokalnego MiG Prochowice0,01%.250
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,01%.231
.Udzielenie informacji na wniosek0,29%.9953
.Oświadczenia majątkowe0,50%.16808
.Rada Miasta i Gminy0,01%.223
.Jednostki samorządowe0,46%.15554
.Aktualne3,37%.114374
.Kontrole zewnętrzne0,39%.13286
.Kontrole wewnętrzne0,10%.3416
.System informacji o środowisku0,35%.11858
.Podatek rolny0,39%.13384
.Statystyka0,47%.15907
.USUŃ DOK0,08%.2795
.AAAAAAAA0,07%.2409
.Status prawny Gminy Prochowice0,36%.12220
.Projektowanie i stanowienie gminnych aktów normatywnych0,25%.8428
.Zamierzenia organów: uchwałodawczego i wykonawczego0,26%.8748
.Programy w zakresie realizacji zadań publicznych0,00%.138
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,25%.8401
.Konkursy ofert0,47%.15999
.Wykaz organizacji pozarządowych0,45%.15306
.Informacje ogólne0,29%.9966
.Jednostki pomocnicze0,53%.17934
.Archiwum0,37%.12456
.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0,12%.4121
.Opłaty za usługi cmentarne0,31%.10616
.Inne opłaty administracyjne0,04%.1450
.Podatek od posiadania psów0,29%.9889
.Przetarki aktualne1,99%.67475
.Przetargi zakończone0,30%.10125
.Burmistrz0,36%.12066
.Zastępca Burmistrza0,06%.2025
.Regulamin Organizacyjny0,10%.3372
.Schemat organizacyjny0,07%.2228
.Zarządzenia Burmistrza0,56%.19027
.Komisje Rady0,24%.8141
.Budżet0,03%.853
.Opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków0,32%.10968
.Podatek od nieruchomości0,37%.12710
.Podatek od środków transportowych0,28%.9443
.Wzory formularzy podatkowych0,13%.4441
.Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Prochowice0,32%.10869
.Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie miasta i gminy Prochowice0,34%.11508
.Ochrona środowiska0,63%.21485
.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie0,35%.11789
.Wzór umowy0,28%.9593
.Regulaminy0,45%.15429
.Informacje0,34%.11613
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,39%.13101
.Uchwały0,49%.16638
.Protokoły z sesji0,41%.13817
.Majatek0,29%.9762
.Zagospodarowanie przestrzenne0,12%.4045
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,16%.5491
.Wzór oferty na realizację zadania publicznego0,28%.9521
.Wzór sprawozdania0,28%.9545
.Informacje ogólne7,65%.259448
.Projekty uchwał0,02%.793
.Wykazy zastosowanych ulg0,28%.9366
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,04%.1317
.Ogłoszenia0,73%.24874
.Strategia rozwoju miasta i gminy Prochowice0,04%.1201
.Strona główna0,09%.2926
.Gminny Program Opieki nad Zabytkami0,36%.12174
.Statut Miasta i Gminy Prochowice.0,30%.10062
.Podatek leśny0,27%.9314
.Wybory do Parlamentu0,35%.11832
.Udzielenie kredytu złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego0,03%.1027
.Sprawozdania finansowe0,35%.11712
.Remont dachu na budynku mieszkalnym w Prochowicach przy ul. Legnickiej 250,03%.1181
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum ...0,07%.2473
.Dostawa opału do kotłowni komunalnych0,07%.2444
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum w Prochowicach na zajęcia prowadzone w ramach projektu "Nowe szanse"0,08%.2588
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,07%.2422
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dotyczącej remontu gminnych budynków0,04%.1521
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,05%.1738
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3266
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3264
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3259
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3259
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3259
.Archiwum0,02%.786
.Archiwum0,02%.786
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,02%.741
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,02%.741
.Oferty inwestycyjne0,00%.18
.Oferty inwestycyjne0,00%.16
.Oferty inwestycyjne0,00%.15
.Oferty inwestycyjne0,00%.15
.Oferty inwestycyjne0,00%.15
.Oferty inwestycyjne0,00%.15
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.592
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.590
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.589
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.589
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.589
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.589
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.588
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.588
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.588
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.588
.Wybory do samorządu terytorialnego0,00%.132
.Wybory do samorządu terytorialnego0,00%.130
.Wybory do samorządu terytorialnego0,00%.129
.Wybory do samorządu terytorialnego0,00%.129
.Wybory do samorządu terytorialnego0,00%.129
.Wybory do samorządu terytorialnego0,00%.108
.Wybory do samorządu terytorialnego0,00%.108
.Wybory do samorządu terytorialnego0,00%.108
.Wybory do samorządu terytorialnego0,00%.108
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 3393005