Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna0,00%.98
.Redakcja0,22%.7550
.Moja sprawa0,54%.18630
.Rejestr zmian39,75%.1383841
.Test0,00%.9
.Informacje ogólne0,00%.20
.Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy0,00%.140
.Komisje Rady MiG0,02%.675
.Przewodniczący Rady0,00%.117
.Informacje ogólne0,36%.12649
.Informacja dotycząca wyborów ławników0,00%.4
.Rada Miasta i Gminy0,00%.2
.Dane podstawowe0,00%.118
.Informacje ogólne0,32%.11067
.Mienie komunalne0,00%.166
.Budżet0,32%.11042
.Sprawozdania0,01%.367
.Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze0,34%.11822
.Wyszukiwarka0,07%.2312
.Schemat organizacyjny0,01%.487
.Referaty0,33%.11611
.Rejestry0,35%.12151
.Ewidencje0,31%.10707
.Przewodnicząca Rady0,29%.10010
.Ogłoszenia aktualne0,93%.32438
.Statut0,01%.245
.Oferty inwestycyjne0,01%.283
.Regulamin Urzędu MiG0,02%.736
.Strategia rozwoju Miasta i Gminy Prochowice0,12%.4125
.Plan rozwoju lokalnego MiG Prochowice0,01%.251
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,01%.231
.Udzielenie informacji na wniosek0,29%.10056
.Oświadczenia majątkowe0,49%.17190
.Rada Miasta i Gminy0,01%.223
.Jednostki samorządowe0,45%.15755
.Aktualne3,30%.115000
.Kontrole zewnętrzne0,39%.13537
.Kontrole wewnętrzne0,10%.3462
.System informacji o środowisku0,35%.12039
.Podatek rolny0,39%.13690
.Statystyka0,47%.16231
.USUŃ DOK0,08%.2861
.AAAAAAAA0,07%.2457
.Status prawny Gminy Prochowice0,35%.12343
.Projektowanie i stanowienie gminnych aktów normatywnych0,24%.8506
.Zamierzenia organów: uchwałodawczego i wykonawczego0,25%.8828
.Programy w zakresie realizacji zadań publicznych0,00%.139
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,24%.8486
.Konkursy ofert0,46%.16086
.Wykaz organizacji pozarządowych0,45%.15540
.Informacje ogólne0,29%.10103
.Jednostki pomocnicze0,52%.18218
.Archiwum0,36%.12680
.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0,12%.4176
.Opłaty za usługi cmentarne0,31%.10773
.Inne opłaty administracyjne0,04%.1452
.Podatek od posiadania psów0,29%.10027
.Przetarki aktualne1,96%.68170
.Przetargi zakończone0,29%.10238
.Burmistrz0,35%.12231
.Zastępca Burmistrza0,06%.2026
.Regulamin Organizacyjny0,10%.3390
.Schemat organizacyjny0,07%.2265
.Zarządzenia Burmistrza0,55%.19310
.Komisje Rady0,24%.8183
.Budżet0,02%.856
.Opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków0,32%.11173
.Podatek od nieruchomości0,37%.12945
.Podatek od środków transportowych0,28%.9600
.Wzory formularzy podatkowych0,13%.4472
.Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Prochowice0,32%.10979
.Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie miasta i gminy Prochowice0,34%.11672
.Ochrona środowiska0,63%.22031
.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie0,34%.11946
.Wzór umowy0,28%.9722
.Regulaminy0,45%.15580
.Informacje0,34%.11773
.Wieloletni Plan Inwestycyjny0,38%.13210
.Uchwały0,49%.16898
.Protokoły z sesji0,40%.13997
.Majatek0,28%.9897
.Zagospodarowanie przestrzenne0,12%.4052
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,16%.5499
.Wzór oferty na realizację zadania publicznego0,28%.9646
.Wzór sprawozdania0,28%.9642
.Informacje ogólne7,56%.263299
.Projekty uchwał0,02%.793
.Wykazy zastosowanych ulg0,27%.9485
. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Prochowice0,04%.1323
.Ogłoszenia0,73%.25318
.Strategia rozwoju miasta i gminy Prochowice0,03%.1207
.Strona główna0,09%.2959
.Gminny Program Opieki nad Zabytkami0,36%.12359
.Statut Miasta i Gminy Prochowice.0,29%.10224
.Podatek leśny0,27%.9446
.Wybory do Parlamentu0,35%.12022
.Udzielenie kredytu złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego0,03%.1031
.Sprawozdania finansowe0,34%.11927
.Remont dachu na budynku mieszkalnym w Prochowicach przy ul. Legnickiej 250,03%.1193
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum ...0,07%.2492
.Dostawa opału do kotłowni komunalnych0,07%.2456
.Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum w Prochowicach na zajęcia prowadzone w ramach projektu "Nowe szanse"0,07%.2608
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,07%.2440
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dotyczącej remontu gminnych budynków0,04%.1538
.Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/20120,05%.1756
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3429
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3427
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3422
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3422
.Pomoc osobom niesłyszącym lub słobosłyszącym0,10%.3422
.Archiwum0,03%.917
.Archiwum0,03%.917
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,02%.826
.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw0,02%.826
.Oferty inwestycyjne0,00%.20
.Oferty inwestycyjne0,00%.18
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Oferty inwestycyjne0,00%.17
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.838
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.836
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.835
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.835
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.835
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.835
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.834
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.834
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.834
.Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego0,02%.834
.Wybory do samorządu terytorialnego0,01%.331
.Wybory do samorządu terytorialnego0,01%.329
.Wybory do samorządu terytorialnego0,01%.328
.Wybory do samorządu terytorialnego0,01%.328
.Wybory do samorządu terytorialnego0,01%.328
.Wybory do samorządu terytorialnego0,01%.307
.Wybory do samorządu terytorialnego0,01%.307
.Wybory do samorządu terytorialnego0,01%.307
.Wybory do samorządu terytorialnego0,01%.307
.Wybory do samorządu terytorialnego0,00%.123
.Wybory do samorządu terytorialnego0,00%.121
.Wybory do samorządu terytorialnego0,00%.118
.Wybory do samorządu terytorialnego0,00%.118
.Wybory do samorządu terytorialnego0,00%.118
.Wybory do samorządu terytorialnego0,00%.118
.Wybory do samorządu terytorialnego0,00%.61
.Wybory do samorządu terytorialnego0,00%.59
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 3481006