Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Podatki i opłaty lokalne:
Podatek rolny

ARCHIWUM

 

Podatek Rolny na 2017r.

NA PODSTAWIE KOMUNIKATU PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017

wynosi 52,44 zł za 1 dt. ( Monitor Polski z dnia 19 października 2016 r.poz. 993),

 

dla gruntów powyżej 1 ha stawka podatku wynosi ; 

52,44 zł za 1 dt. x 2,5 q żyta = 131,10 zł z 1 ha przeliczeniowego

dla gruntów do 1 ha sklasyfikowanych na użytkach rolnych stawka podatku rolnego wynosi;

52,44 zł za 1 dt. x 5 q żyta = 262,20 zł z 1 ha fizycznego

Deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).


Podatek Rolny na 2016r

Na podstawie Komunikatu Prezesa GUS (Monitor Polski z 2015r., poz. 1025) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016

Informuje się, że do wymiaru podatku rolnego (powyżej 1 ha) –
1 ha przeliczeniowy w 2016r. wynosi

 53,75 zł za 1 dt. x 2,5 q żyta = 134,37 zł

dla gruntów do 1 ha sklasyfikowanych na użytkach rolnych (poniżej 1 ha fizycznego) – stawka podatku rolnego wynosi

 53,75 zł za 1 dt. x 5 q żyta = 268,75 zł

Deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).


Podatek rolny na 2015 rok wg Komunikatu Prezesa GUS

MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 935
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. Poz. 40)
ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Witkowski


Podatek Rolny na 2014r

W 2014r. podstawą obliczania podatku rolnego do celów wymiaru podatku rolnego ustalono
65,00 zł za 1 q

Informuje się, że do wymiaru podatku rolnego (powyżej 1 ha) –
1 ha przeliczeniowy w 2014.
wynosi 65 x 2,5 q żyta = 162,50 zł
dla gruntów do 1 ha sklasyfikowanych na użytkach rolnych –stawka podatku rolnego wynosi
65 x 5 q żyta = 325 zł

Uchwała Nr XLII/24 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta i gminy Prochowice. 

Deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości   od osób fizycznych oraz od osób prawnych podatek płatny  w czterech ratach:
do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
na konto Urzędu Miasta i Gminy Prochowice
nr 90 8669 0001 0341 3597 2000 0028


Podatek Rolny na 2013r

W 2013r. podstawą obliczania podatku rolnego do celów wymiaru podatku rolnego ustalono

60,00 zł za 1 q

Informuje się, że do wymiaru podatku rolnego (powyżej 1 ha) –

1 ha przeliczeniowy w 2013.

wynosi 60 x 2,5 q żyta = 150 zł

dla gruntów do 1 ha sklasyfikowanych na użytkach rolnych –stawka podatku rolnego wynosi

60 x 5 q żyta = 300 zł

Uchwała Nr XXIX/167/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta i gminy Prochowice. 

Deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości  
od osób fizycznych oraz od osób prawnych
podatek płatny  w czterech ratach:
do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
na konto Urzędu Miasta i Gminy Prochowice
nr 90 8669 0001 0341 3597 2000 0028 
w Banku Spółdzielczym we Wschowie Oddział Prochowice;
osoby fizyczne podatek mogą wpłacać na terenie wiejskim u inkasenta
lub w kasie urzędu miasta.

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW – termin płatności bez wezwania do dnia 30 marca roku podatkowego w kwocie 20 zł za 1 psa rocznie


 Lista załączników:Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 

Poniższy załącznik jest wymagalny przy zastosowaniu ulg (z tytułu nabycia i zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego)
Formularz 

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2007-12-31 11:53:54
ostatnia modyfikacja: Administrator 2016-11-24 14:24:13 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 2765523