Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Miasta i Gminy:
Komisje Rady

Komisja Rewizyjna

Na sesji w dniu 15.12.2014 r uchwałami nr II / 4/2014 oraz nr II/5 / 2014 Rada powołała nową Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Renata Moroz - Przewodnicząca,
2. Małgorzata Rutowicz - członek ,
3. Maciej Dorożko - członek ,
4. Zbigniew Przygrodzki – członek,

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015

Zadania Komisji reguluje art. 18 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Komisja Rewizyjna: opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową,
• kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
• wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

 Do zadań stałych komisji rady należy:
• kontrolowanie pracy burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie przedmiotu działania komisji,
• opiniowanie spraw przekazanych komisji przez radę lub burmistrza,
• opiniowanie przedkładanych przez burmistrza projektów uchwał rady,
• kontrolowanie wykonania uchwał rady w zakresie przedmiotu działania komisji.

Protokoły z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VII kadencji


Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu powołana na sesji w dniu 15.12.2014 Uchwałą Nr II/6 /2014

1. Jadwiga Leszczyńska Przewodnicząca
2. Anna Prońko Wiceprzewodnicząca Członkowie
3. Małgorzata Chmielewska
4. Maciej Dorożko
5. Marta Jędras
6. Zdzisław Kalus
7. August Pawlik
8. Andrzej Dykas
9. Małgorzata Rutowicz
10. Sebastian Siwoń
11. Olga Świetlik
12. Elżbieta Zomerfeld

Plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2018

Plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2017

Plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2016

Plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2015


Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska powołana na sesji w dniu 15.12.2014 Uchwałą Nr II /6/2014

1. August Pawlik Przewodniczący
2. Elżbieta Zomerfeld Wiceprzewodnicząca Członkowie
3. Małgorzata Chmielewska
4. Andrzej Dykas
5. Marta Jędras
6. Zdzisław Kalus
7. Jadwiga Leszczyńska
8. Renata Moroz
9. Anna Prońko
10. Zbigniew Przygrodzki
11. Sebastian Siwoń
12. Olga Świetlik

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2018

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2017

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2016

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2015


Komisje Rady Archiwum

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2014-12-29 10:55:19
ostatnia modyfikacja: Administrator 2018-01-05 14:14:03 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3478202