Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zamówienia publiczne:
Archiwum

11.10.2013r. Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony : “Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego”
rozstrzygnięty zawiadomienie
zawiadomienie2

26.09.2013r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby osiedla mieszkaniowego w Szczedrzykowicach
unieważniony 22.10.2013r zawiadomienie

26.09.2013r. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014”
rozstrzygnięty zawiadomienie

19.09.2013r. „Dostawa opału do kotłowni komunalnych w sezonie 2013/2014”
rozstrzygnięty zawiadomienie

13.09.2013r. Udzielenie dla Gminy Prochowice kredytu długoterminowego w kwocie 1 800 000 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ II
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ III
rozstrzygnięty zawiadomienie

11.09.2013r. Dostawa tablic informacyjno-turystycznych do projektów realizowanych przez Gminę Prochowice współfinansowanych środkami PROW na lata 2007-2013
Pytania i odpowiedzi z dnia 12.08.2013r.
rozstrzygnięty zawiadomienie 20.09.2013r.

03.09.2013r. II przetarg nieograniczony na zakup i montaż systemowych wiat wielofunkcyjnych
unieważniony zawiadomienie

31.07.2013r. Zakup i montaż systemowych wiat wielofunkcyjnych
unieważniony

26.07.2013r. Modernizacja nawierzchni Szlaku odry wzdłuż ulicy Kochanowskiego w Prochowicach.
rozstrzygnięty zawiadomienie

15.07.2013r. Remont dachu budynku głównego Szkoły Podstawowej w Prochowicach.
rozstrzygnięty 31.07.2013r zawiadomienie

05.08.2013r „Budowa chodnika przy boisku sportowym Szkoły Podstawowej w Prochowicach”
rozstrzygnięty 13.08.2013r.

23.04.2013r. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Prochowice Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

rozstrzygnięty zawiadomienie

04.03.2013r. Prochowickie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. zo.o. ogłasza przeatrg na : "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparko-ładowarki"
unieważniony

23.01.2013r. Dostawa tablic informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych przez Gminę Prochowice współfinansowanych środkami RPO i PROW
rozstrzygnięty zawiadomienie

11.01.2013r. Remont świetlicy wiejskiej w Lisowicach wraz z utworzeniem punktu informacyji turystycznej o Krainie Łęgów Odrzańskich i Szlaku Odry"
rozstrzygnięty zawiadomienie

08.01.2013r. Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawa w formie leasingu ... koparko-ładowarki"
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Zapytanie do SIWZ
Zapytanie i odpowiedzi do SIWZ -II
Zapytanie i odpowiedzi do SIWZ -III
unieważniony

08.01.2013r. Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawa w formie leasingu ... (WUKO)"
unieważniony

07.01.2013r.Przebudowa nawierzchni placu targowiska Miejskiego w Prochowicach wraz z utworzeniem punktu informacji turystycznej na Szlaku Odry.
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ
rozstrzygnięty zawiadomienie


11.12.2012r. Roboty budowlane remontowo - renowacyjne 12 budynków wielorodzinnych w ramach rewitalizacji miasta Prochowice
pytania-odpowiedzi 20.12.2012
rozstrzygnięty zawiadomienie

23.10.2012r. Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t wraz z zabudową do opróżniania szamb i transportu nieczystości (WUKO)"
unieważniony

18.10.2012r. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013
rozstrzygnięty zawiadomienie

21.09.2012r. Udzielenie dla Gminy Prochowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 100 000 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 2
rozstrzygnięty zawiadomienie

11.09.2012r. Dostawa opału do kotłowni komunalnych w sezonie 2012/2013
rozstrzygnięty zawiadomienie

11.09.2012r. Zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Nowe szanse” dla uczniów Gimnazjum w Prochowicach
rozstrzygnięty 19.09.2012r

07.09.2012r. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu „Nowe szanse” dla uczniów Gimnazjum w Prochowicach
rozstrzygnięty 19.09.2012r

05.09.2012r. Udzielenie dla Gminy Prochowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 100 000 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Pytania i odpowiedzi od SIWZ
Pytania i odpowiedzi od SIWZ 2
zawiadomienie

20.08.2012r. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Prochowicach.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert
Pytania i odpowiedzi 24-08-2012
Pytania i odpowiedzi 27-08-2012
rozstrzygnięty zawiadomienie

26.06.2012r. Remont świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej
rozstrzygnięty zawiadomienie

21.05.2012r. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mierzowice z włączeniem do istniejącej sieci w Lisowicach
Pytania i odpowiedzi do SWIZ z dnia 25.05.2012r.
rozstrzygnięty 30.05.2012r. zawiadomienie

10.04.2012r. Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Motyczynie - huragan 2009
rozstrzygnięty zawiadomienie

05.03.2012r. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu „Nowe szanse” dla uczniów Gimnazjum w Prochowicach
rozstrzygnięty 13.03.2012r.

29.02.2012r. Remont drogi gminnej 104568D Rogów – Kawice na odcinku km 0+013 – 2+280 – powóź maj 2010r
Pytania-Odpowiedzi do SIWZ z dnia 09.03.2011
Pytania-Odpowiedzi do SIWZ 2 z dnia 09.03.2011
Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 09.03.2011
rozstrzygnięty zawiadomienie

29.02.2012r. Remont drogi gminnej 104571D w Kwiatkowicach na odcinku km 0+160 – 0+285, km 0+500 -0+550, km 0+680 – 0+910 i km 0+990 – 1+013 – powódź maj 2010
Pytania-Odpowiedzi do SIWZ z dnia 09.03.2011
Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 09.03.2011
rozstrzygnięty zawiadomienie

23.02.2012r. Zakup posiłków dla uczniów Gimnazjum w Prochowicach uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu pn. Nowe szanse“
rozstrzygnięty 05.03.2012r.

17.01.2012r. Zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Nowe szanse” dla uczniów Gimnazjum w Prochowicach“
rozstrzygnięty 27.01.2012r

04.01.2012r. Usługa polegająca na usuwaniu awarii w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Prochowice.
rozstrzygnięty 31.01.2012r.
zawiadomienie


20.12.2011r Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu „Nowe szanse” dla uczniów Gimnazjum w Prochowicach”
rozstrzygnięty 27.12.2011r.

17.11.2011r. Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie wsi Kawice.
rozstrzygnięty 12.12.2011r.

14.11.2011r. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dotyczącej remontu gminnych budynków mieszkanlnych
1. dpowiedzi na zapytania do SIWZ
2. dpowiedzi na zapytania do SIWZ
rozstrzygnięty 24.11.2011r.

14.11.2011r. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dotyczacej remontu budynków będącymi wspólnotami mieszkaniowymi
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
rozstrzygnięty 24.11.2011r.

24.10.2011r Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Prochowice w wysokości 1.200.000,00 zł.
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
rozstrzygnięty 17.11.2011r.

14.10.2011r. Zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Nowe szanse” dla uczniów Gimnazjum w Prochowicach
rozstrzygnięty 21.10.2011r.

12.10.2011r. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu „Nowe szanse” dla uczniów Gimnazjum w Prochowicach”
rozstrzygnięty 21.10.2011r

12.10.2011r. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/2012
Odpowiedzi na zapytania
rozstrzygnięty

19.09.2011r. Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum w Prochowicach na zajęcia prowadzone w ramach projektu "Nowe szanse"
rozstrzygnięty 29.09.2011r.

19.09.2011r. Dostawa opału (węgiel orzech I gat.,) do kotłowni komunalnych
rozstrzygnięty 29.09.2011r.

07.09.2011r. Przewóz uczniów z terenu Gminy Prochowice do Gimnazjum w Prochowicach na zajęcia prowadzone w ramach projektu "Nowe szanse"
Unieważniony 19.09.2011r.

02.09.2011r. Zakup posiłków dla uczniów Gimnazjum w Prochowicach uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu pn. „Nowe Szanse”
rozstrzygnięty14.09.2011r.

24.08.2011r. Zakup materiałów papierniczych i eksploatacyjnych w ramach projektu „Nowe Szanse”
rozstrzygnięty 05.09.2011r.

22.08.2011r Zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia komputerowego i multimedialnego w ramach projektu "Nowe szanse" dla Gimnazjum w Prochowicach
Pytania-Odpowiedzi do SIWZ z dnia 25.08.2011
Pytania-Odpowiedzi do SIWZ z dnia 26.08.2011
rozstrzygnięty 31.08.2011r.
Zmiana zawiadomienia o wyborze najkorzys-tniejszej oferty

16.08.2011r Remont dachu na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Prochowicach przy ul. Wrocławskiej 42
rozstrzygnięty 30.08.2011r.

16.08.2011r Remont dachu na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Prochowicach przy ul. Młyńska 28
rozstrzygnięty 30.08.2011r.

15.08.2011r Ogłoszenie o planowanym zaangażowaniu nauczycieli do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "Nowe szanse" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
rozstrzygnięty 02.09.2011r

05.08.2011r Realizacja zajęć z języków obcych i technik IT z wykorzystaniem e-learningu dla uczniów Gimnazjum w Prochowicach oraz szkolenie dla nauczycieli z zakresu wykorzystania multimediów na zajęciach
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
rozstrzygnięty 18.08.2011r.

02.08.2011r Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczedrzykowice Stacja, Dąbie, Cichobórz w gminie Prochowice
I - Pytania wyjaśnienia
II - Pytania wyjaśnienia
rozstrzygnięty 07.09.2011r.

02.08.2011r Budowa 2,3 km sieci wodno kanalizacyjnej w Prochowicach
I. Pytania - odpowiedzi z dnia 12.08.2011r.
rozstrzygnięty 24.08.2011r.

26.07.2011r Przebudowa pomieszczeń sanitarnych oraz wymiana wewnętrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w budynku Gimnazjum - etap II
1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięty 10.08.2011r.

14.07.2011r. Pełnienie funkcji koordynatora i asystenta koordynatora projektu "Nowe szanse" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
rozstrzygnięty 22.07.2011r.

08.07.2011. Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Lisowicach rozstrzygnięty 27.07.2011r.

14.06.2011. Budowa Centrum Kulturalno Rekreacyjnego w Kawicach
Zmiana ogłoszenia o zamówienia
I - Pytania-wyjaśnienia
II - Pytania-wyjaśnienia
rozstrzygnięty 25.07.2011r Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

09.06.2011 Remont dachu na budynku mieszkalnym w Prochowicach przy ul. Legnickiej 25
rozstrzygnięty 06.07.2011 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.05.2011r. Przebudowa pomieszczeń oraz remont i termomodernizacja budynku OSP w Prochowicach w tym przebudowa obiektu remizy OSP na cele publiczne o funkcji społeczno kulturalnej
- Odpowiedź na pytanie z dnia 08.06.2011r.
rozstrzygnięty 24.06.2011r

18.05.2011 Wymiana okien w lokalach komunalnych
rozstrzygnięty 06.06.2011 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

13.05.2011 Remont dachu na budynku komunalnym, mieszkalnym w Kawicach 46
Informacja o wyborze najkorzystniejszej

09.03.2011r Przebudowa pomieszczeń sanitarnych oraz wymiana wewnętrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w budynku Gimnazjum - etap II
rozstrzygnięty 30.03.2011

12.01.2011 Usługa polegająca na usuwaniu awarii w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Prochowice
rozstrzygnięty- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

18.11.2010 Przychodnia Rejonowa w Prochowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę "Aparatu USG dla Przychodni".

15.10.2010 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010/2011”
- Zapytania do SIWZ
rozstrzygnięty

24.09.2010 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie "Remont drogi gminnej, bocznej ul. Legnickiej w miejscowości Prochowice"
nierozstrzygnięty

16.09.2010 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawa opału (węgiel orzech I gat.,) do kotłowni komunalnych
rozstrzygnięty

21.07.2010r Gmina Prochowice ogłasza zamówienie na "Remont elewacji i naprawy dachu zabytkowego ratusza w Prochowicach".
rozstrzygnięty

12.07.2010 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla kompleksu nr 2 Podstrefy Prochowice Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej".
rozstrzygnięty

10.07.2010 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony „Przebudowa chodnika w ulicy II Armii Wojska Polskiego w Prochowicach".
rozstrzygnięty

05.07.2010 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony „Udzielenie dla Gminy Prochowice kredytu w wysokości 3.340.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2010r.
rozstrzygnięty

24.06.2010 Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony „Wymiana okien w lokalach komunalnych"
rozstrzygnięty

21.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - usługi :Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodno kanalizacyjnej w ulicach: Rumiankowa, Klonowa i Akacjowa oraz pozostałej, niezabudowanej części wschodniej Prochowic
rozstrzygnięty

13.05.2010 Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Legnickiej 3 w Prochowicach działka nr 89 obręb 2

29.04.2010 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Remont dachu na obiekcie Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach
rozstrzygnięty

29.04.2010 Przebudowa pomieszczeń sanitarnych oraz wymiana wewnętrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w budynku Gimnazjum - etap I
rozstrzygnięty

14.04.2010 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Prochowice
rozstrzygnięty

14.04.2010 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Remont dachu na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Prochowicach
rozstrzygnięty

18.03.2010 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wycinka drzew przy drogach gminnych
rozstrzygnięty

31.03.2010 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na usuwaniu awarii w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Prochowice
unieważniony

08.01.2010 DYREKTOR MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PROCHOWICACH ogłasza że: przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 133.000 euro na Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Miasta i Gminy Prochowice.


22.09.2009 Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie wsi Kwiatkowice i obrębie 4 miasta Prochowice oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tych planów.
rozstrzygnięty


08.09.2009 Dostawa opału (węgiel orzech I gat.,) do kotłowni komunalnych
rozstrzygnięty

 01.09.2009 Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej przy ul. Świerczewskiego w Prochowicach

23.09.2009 "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Prochowicach – ul. T.Kościuszki 2 ”
rozstrzygnięty

5.08.2009 "Adaptacja sali wielofunkcyjnej z przeznaczeniem na działalność kulturalno-oświatowa”
rozstrzygnięty

 03.07.2009 "Adaptacja sali wielofunkcyjnej z przeznaczeniem na działalność kulturalno-oświatowa”
unieważniony

02.07.2009 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Prochowice ul. Przysiółek Chwalkowice, Motyczyn, Szczedrzykowice w gminie Prochowice”
rozstrzygnięty

 04.06.2009 Promocja projektu - budowa przedszkola w Prochowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1 polegająca na wykonaniu tablicy informacyjnej i pamiątkowej.
rozstrzygnięty

01.06.2009 Pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnościach instalacyjnych branża sanitarna i branża elektryczna. rozstrzygnięty
- branża sanitarna
rozstrzygnięty
- branża elektryczna

15.05.2009 Udzielenie dla Gminy Prochowice kredytu długoterminowego w wysokości :2 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2009.
zmiana ogłoszenia
rozstrzygnięty

12.05.2009 Remont drogi gminnej nr 104569 D w Kawicach – dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni szczelnej zamkniętej.
rozstrzygnięty

07.05.2009 Remont dachów na budynkach komunalnych w Prochowicach.
rozstrzygnięty

05.05.2009 Udzielenie kredytu złotowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 775.000 zł z przeznaczeniem na realizowaną przez Gminę Prochowice budowę ulic Mieszka I i Małej wraz z odwodnieniem tych dróg z możliwością uzyskania grantu polegającego na umorzeniu części kwoty udzielonego kredytu.
zmiana ogłoszenia
rozstrzygnięty

30.03.2009 Zaprojektowanie i wykonanie Przedszkola przy ul. Tadeusza Kościuszki 1 w Prochowicach po uprzednim zaprojektowaniu i wykonaniu rozbiórki istniejącego przedszkola.
rozstrzygnięty


26.12.2008 DYREKTOR MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PROCHOWICACH ogłasza że: przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 133.000 euro na: Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Miasta i Gminy Prochowice.
rozstrzygnięty

17.10.2008Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa opału (węgiel orzech I gat.,) do kotłowni komunalnych ”.
rozstrzygnięty

28.08.2008 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony-kolejny na zadanie: „Remont świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej” .
rozstrzygnięty

14.08.2008 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Wymiana okien w zabytkowym ratuszu w Prochowicach” .
rozstrzygnięty

01.08.2008 Przychodnia Rejonowa w Prochowicach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa sprzętu do gabinetu okulistycznego dla Przychodni Rejonowej w Prochowicach” .
rozstrzygnięty

30.07.2008 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej”
unieważniony

 26.06.2008 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Wymiana okien w lokalach komunalnych” .

26.06.2008 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa dróg z chodnikami i wjazdami w ul. Mieszka I i Małej wraz z systemem odwodnienia tych dróg”
rozstrzygnięty

19.06.2008 Gmina Prochowice ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie: „REMONT ELEWACJI I NAPRAWA DACHU ZABYTKOWEGO RATUSZA W PROCHOWICACH” .
unieważniony

05.06.2008 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont dachów na budynkach komunalnych” .
rozstrzygnięty

26.05.2008 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa ulicy H. Pobożnego wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Prochowiceach”.
rozstrzygnięty

26.05.2008 Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont elewacji i naprawa dachu zabytkowego ratusza w Prochowicach” .
unieważniony

12.05.2008Gmina Prochowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont drogi gminnej nr 104583D w Lisowicach” .
rozstrzygnięty

14.01.2008 Gmina Prochowice ogłasza że : przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 137.000 EURO na: „Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Miasta i Gminy Prochowice".


14.09.2007 Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn: "Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Mierzowicach"
rozstrzygnięty

10.09.2007 Drugi przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn: "Remont elewacji i naprawa dachu zabytkowego Ratusza w Prochowicac".
unieważniony

08.08.2007 Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn: Remont elewacji i naprawa dachu zabytkowego Ratusza w Prochowicach
unieważniony

12.06.2007 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Wymiana okien w lokalach komunalnych
rozstrzygnięty

25.05.2007 Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn: Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej w Mierzowicach
rozstrzygnięty

17.05.2007 Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn: Budowa sieci wodno kanalizacyjnej z przyłączami w ulicach Mieszka I i Małej w Prochowicach

27.04.2007 Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Prochowicach

25.04.2007 Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn: Remont dachów na budynkach komunalnych.

20.04.2007 Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn: Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami w dziewięciu miejscowościach położonych na terenie Gminy Prochowice wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

12.04.2007 Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśna, Łąkowa, Krótka, część Legnickiej wraz z budową ulic Leśna, Łąkowa, Krótka w Prochowicach

14.01.2007 Gmina Prochowice ogłasza że: przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Miasta i Gminy Prochowice


20.11.2006 Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn: Karosacja samochodu pożarniczego Jelcz 325 dla OSP Prochowice

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2014-09-26 12:05:05
ostatnia modyfikacja: Administrator 2017-03-03 14:54:12 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 2935791