Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Prochowice:
Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Prochowice

Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Prochowice została powołana Uchwałą Nr IX/52/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2011r.

Radnym Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Prochowice może zostać każda osoba zamieszkała na terenie Gminy, która ukończyła co najmniej 14 lat i nie ukończyła 25 lat, ucząca się w dniu wyborów w szkole gimnazjalnej na terenie Gminy Prochowice lub ucząca się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poza Gminą.
Osoba popierająca kandydata, musi mieć bierne lub czynne prawo wyborcze, w myśl zapisów w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Prochowice.

Celem Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Prochowice jest reprezentowanie młodzieży oraz aktywizowanie rówieśników do działań na rzecz miasta i gminy Prochowice oraz upowszechnianie wiedzy o samorządzie lokalnym.

Jeżeli młodzi ludzie odczuwają potrzebę działania, mają pomysł na pozytywne zmiany w swoim otoczeniu i uwzględniają aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym Naszej gminy to nie powinni zwlekać – tylko przyłączyć się do działań wspierających rozwój Naszej społeczności lokalnej i mieć wpływ na to co dzieje się w Naszym otoczeniu.

Każdy może się włączyć do:
-integracji i aktywizacji młodzieży,
-zaangażowania młodzieży w życie publiczne,
-budowania postawy obywatelskiej oraz tożsamości lokalnej,
-współtworzenia i kreowania środowiska lokalnego przyjaznego młodym ludziom.


Formularz Zgłoszeniowy str1
Formularz Zgłoszeniowy str2
Uchwała RMiG z dnia 23 kwietnia 2013r.
Uchwała RMiG z dnia 25 maja 2011r.
STATUT MRMiG Prochowice - zał do Uchwały

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2013-06-07 14:43:26
ostatnia modyfikacja: Administrator 2017-02-07 14:44:07 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 2765783