Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
:
poka wszystkie dokumenty

Brak strony
Wybrany dokument nie istnieje w bazie
 
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Obwieszczenie_1
 INF_SKLAD
 ZAL1_3_2009
 ZAL1_2_2009
 UCH_3_2009
 UCH_2_2009
 UCH_1_2009
 - Załącznik 3
 - Załącznik 2
 - Załącznik 1
 UCHWAŁA Nr XLI/199/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie 4 miasta Prochowice
 Zalacznik
 UCHWAŁA Nr XLI/198/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie Kwiatkowice w gminie Prochowice
 zarzadzenie223
 ZAL_XLI_196_2009_7
 ZAL_XLI_196_2009_6
 ZAL_XLI_196_2009_5
 ZAL_XLI_196_2009_4
 ZAL_XLI_196_2009_3
 ZAL_XLI_196_2009_2
 ZAL_XLI_196_2009_1
 UCH_XLI_196_2009
 UCH_XLI_197_2009
 ZGL_XL_195_2009_2
 ZGL_XL_195_2009_1
 ZAL_XL_195_2009_2
 ZAL_XL_195_2009_1
 UCH_XL_195_2009
 ZAL_XXXIX_189_2009_1
 ZAL_XXXIX_189_2009_1
 UCH_XXXIX_189_2009
 ZAL_XXXIX_192_2009_1
 UCH_XXXIX_194_2009
 UCH_XXXIX_193_2009
 UCH_XXXIX_192_2009
 UCH_XXXIX_191_2009
 UCH_XXXIX_190_2009
 UCH_XXXIX_188_2009
 UCH_XXXIX_186_2009
 UCH_XXXIX_185_2009
 UCH_XXXIX_184_2009
 UCH_XXXIX_187_2009
 ZAL_XXXIX_187_2009_1
 ZAL_XXXIX_187_2009_2
 ZAL_XXXIX_187_2009_3
 ZAL_XXXIX_187_2009_4
 ZAL_XXXIX_187_2009_5
 ZAL_XXXIX_187_2009_6
 ZAL_XXXVIII_181_4
 ZAL_XXXVIII_181_3
 ZAL_XXXVIII_181_2
 ZAL_XXXVIII_181_1
 ZAL_XXXVIII_181_1
 UCH_XXXVIII_181_2009
 UCH_XXXVII_180_2009
 UCH_XXXVI_177_2009
 ZAL_XXXVI_177_1
 UCH_XXXVI_179_2009
 ZAL_XXXVI_178_2009_2
 ZAL_XXXVI_178_2009_1
 UCH_XXXVI_178_2009
 UCH_XXXV_176_2009
 UCH_XXXIV_175_2009
 UZAS_XXXIII_174_2009
 UCH_XXXIII_174_2009
 UCH_XXXIII_173_2009
 ZAL_XXXIII_170_2009_4
 ZAL_XXXIII_170_2009_3
 ZAL_XXXIII_170_2009_2
 ZAL_XXXIII_170_2009_1
 UCH_XXXIII_170_2009
 UCH_XXXIII_171_2009
 UCH_XXXIII_172_2009
 UZAS_XXXII_164_2009
 UCH_XXXII_164_2009
 UCH_XXXII_169_2009
 UCH_XXXII_168_2009
 UCH_XXXII_166_2009
 UCH_XXXII_165_2009
 UCH_XXXII_167_2009
 ZAL_XXXII_167_2009_1
 ZAL_XXXII_167_2009_1a
 ZAL_XXXII_167_2009_2
 ZAL_XXXI_163_2009_2
 ZAL_XXXI_163_2009_1a
 ZAL_XXXI_163_2009_1
 UCH_XXXI_163_2009
 UCH_XXX_162_2009
 ZAL_XXX_162_2009_1
 ZAL_XXX_162_2009_2
 ZAL_XXX_162_2009_3
 ZAL_XXX_162_2009_3a
 ZAL_XXX_162_2009_4
 ZAL_XXX_162_2009_5
 ZAL_XXX_162_2009_6
 ZAL_XXX_162_2009_7
 ZAL_XXX_162_2009_8
 ZAL_XXX_162_2009_9
 ZAL_XXX_162_2009_10
 ZAL_2008_XXIX_161_4
 ZAL_2008_XXIX_161_3
 ZAL_2008_XXIX_161_2
 ZAL_2008_XXIX_161_1
 UZAS_2008_XXIX_160
 UCH_XXIX_161_2008
 UCH_XXIX_160_2008
 UZAS_2008_XXIX_159
 UCH_XXIX_159_2008
 ZAL_2008_XXIX_158_2
 ZAL_2008_XXIX_158_4
 ZAL_2008_XXIX_158_3
 ZAL_2008_XXIX_158_1
 UCH_XXIX_158_2008
 UCH_XXVIII_157_2008
 UCH_XXVIII_156_2008
 UCH_XXVIII_155_2008
 UCH_XXVIII_154_2008
 UCH_XXVIII_153_2008
 UCH_XXVIII_151_2008
 UCH_XXVIII_150_2008
 UCH_XXVII_152_2008
 ZAL_XXVII_149_2008_3
 ZAL_XXVII_149_2008_2
 ZAL_XXVII_149_2008_1
 UCH_XXVII_149_2008
 ZAL_XXVII_145_1
 UCH_XXVII_145_08
 UCH_XXVII_148_08
 ZAL_2008_XXVII_146_2
 ZAL_2008_XXVII_146_1
 UCH_XXVII_146_2008
 UCH_XXVII_147_2008
 ZAL1_136_2008
 UCHXXIV_136_2008
 UCH_I_6_2006
 UCH_II_8_2006
 ZAL1P_XXVI_141_2008
 ZAL1_XXVI_141_2008
 UCH_XXVI_141_2008
 UCH_XXVI_141_2008
 UCH_XXVI_143_2008
 UCH_XXVI_142_2008
 UCH_XXVI_141_2008
 ZAL2_XXVI_144_2008
 ZAL1_XXVI_144_2008
 UCH_XXVI_144_2008
 ZAL1_XXIII_131_2008
 UCH_XXIII_131_2008
 ZAL2_XXV140_2008
 ZAL1_XXV140_2008
 UCHXXV140_2008
 UCHXXV139_2008
 Uchwała Nr XXIV/ 138 / 2008 z dnia 18 lipca zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prochowice.
 Uchwała Nr XXIV/ 137 / 2008 z dnia 18 lipca w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu określonego w złotych dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomoc
 Uchwała Nr XXIV/ 138 / 2008 z dnia 18 lipca zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prochowice.
 UZAS-XXIII1352008
 ZAL1-XXIII133-2008
 ZAL1-XXIII131-2008
 ZAL4-XXIII130-2008
 ZAL2-XXIII130-2008
 ZAL1-XXIII130-2008
 UCHXXIII1352008
 UCHXXIII1342008
 UCHXXIII1332008
 UCHXXIII1322008
 UCHXXIII1312008
 UCHXXIII1302008
 Uchwała Nr II/ 8 / 2006 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie wytypowania radnych do Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice".
 Uchwała Nr I/ 6 / 2006 z dnia 27 listopada 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury: "Miejsko_Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach".
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XXII/ 129 / 2008 z dnia 20 maja w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Prochowice do Lokalnej Grupy Działania pn. Stowarzyszenie „Kraina Łęgów Odrzańskich” .
 - Załącznik 1
 -Uzasadnienie
 Uchwała Nr XXII/ 128 / 2008 z dnia 20 maja w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków .
 Uchwała Nr XXII/ 127 / 2008 z dnia 20 maja w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości.
 Uchwała Nr XXII/ 126 / 2008 z dnia 20 maja w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice.
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XXII/ 125 / 2008 z dnia 20 maja w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach.
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XXII/ 124 / 2008 z dnia 20 maja w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach.
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XXII/ 123 / 2008 z dnia 20 maja w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach.
 - Załącznik 2
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XXII/ 122 / 2008 z dnia 20 maja w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.
 Uchwała Nr XXII/ 121 / 2008 z dnia 20 maja zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice.
 Uchwała Nr XXI/ 120 / 2008 z dnia 25 kwietnia w sprawie zatwierdzenia statutu Przychodni Rejonowej w Prochowicach.
 - Załącznik 2
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XXI/ 119 / 2008 z dnia 25 kwietnia w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.
 Uchwała Nr XXI/ 118 / 2008 z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla celów ustalenia wynagro
 Uchwała Nr XXI/ 117 / 2008 z dnia 25 kwietnia w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice.
 Uchwała Nr XXI/ 116 / 2008 z dnia 25 kwietnia w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice za 2007 rok.
 - Załącznik 2
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XX/ 115 / 2008 z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.
 Uchwała Nr XIX/ 114 / 2008 z dnia 29 lutego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawan
 Uchwała Nr XVIII/ 113 / 2008 z dnia 30 stycznia w sprawie rozpatrzenia skargi.
 - Załącznik 1
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XVIII/ 112 / 2008 z dnia 30 stycznia w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2008 rok.
 Uchwała Nr XVIII/ 111 / 2008 z dnia 30 stycznia zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu.
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XVIII/ 110 / 2008 z dnia 30 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prochowice.
 Uchwała Nr XVIII/ 109 / 2008 z dnia 30 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
 Uchwała Nr XVIII/ 108 / 2008 z dnia 30 stycznia w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Prochowicach.
 Uchwała Nr XVIII/ 107 / 2008 z dnia 30 stycznia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.
 Uchwała Nr XVIII/ 106 / 2008 z dnia 30 stycznia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
 - Załącznik 1a
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XVIII/ 105 / 2008 z dnia 30 stycznia w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.
 -Uzasadnienie
 Uchwała Nr XVII/ 104 / 2007 z dnia 28 grudnia w sprawie rozpatrzenia skargi.
 -Uzasadnienie
 Uchwała Nr XVII/ 103 / 2007 z dnia 28 grudnia w sprawie rozpatrzenia skargi.
 - Załącznik 11
 - Załącznik 10
 - Załącznik 9
 - Załącznik 8
 - Załącznik 7
 - Załącznik 6
 - Załącznik 5
 - Załącznik 4
 - Załącznik 3a
 - Załącznik 3
 - Załącznik 2
 - Załącznik 1a
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XVII/ 102 / 2007 z dnia 28 grudnia w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na rok 2008.
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XVII/ 101 / 2007 z dnia 28 grudnia w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i Komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2008 rok.
 Uchwała Nr XVII/ 100 / 2007 z dnia 28 grudnia zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
 Uchwała Nr XVII/ 99 / 2007 z dnia 28 grudnia w sprawie wysokości diet dla radnych
 Uchwała Nr XVII/ 98 / 2007 z dnia 28 grudnia w sprawie przekształcenia Przychodni Rejonowej w Prochowicach, poprzez rozszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ten Samodzielny Publicz
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XVII/ 97 / 2007 z dnia 28 grudnia w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.
 Uchwała Nr XVI/ 96 / 2007 z dnia 5 grudnia w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 Uchwała Nr XVI/ 95 / 2007 z dnia 5 grudnia w sprawie zawiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia , dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa
 - Załącznik 5
 - Załącznik 4
 - Załącznik 3
 - Załącznik 2
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XVI/ 94 / 2007 z dnia 5 grudnia w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XVI/ 93 / 2007 z dnia 5 grudnia zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prochowice na lata 2007-2013.
 Uchwała Nr XVI/ 92 / 2007 z dnia 5 grudnia w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.
 Uchwała Nr XVI/ 91 / 2007 z dnia 5 grudnia w sprawie opłaty od posiadania psów.
 Uchwała Nr XVI/ 90 / 2007 z dnia 5 grudnia w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 -Uzasadnienie
 Uchwała Nr XV/ 89 / 2007 z dnia 15 listopada w sprawie rozpatrzenia skargi.
 Uchwała Nr XV/ 88 / 2007 z dnia 15 listopada w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 Uchwała Nr XV/ 87 / 2007 z dnia 15 listopada w sprawie opłaty od posiadania psów.
 Uchwała Nr XV/ 86 / 2007 z dnia 15 listopada w sprawie wysokości stawek od środków transportowych na 2008 rok.
 Uchwała Nr XV/ 85 / 2007 z dnia 15 listopada w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 Uchwała Nr XV/ 84 / 2007 z dnia 15 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 - Załącznik 2
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XV/ 83 / 2007 z dnia 15 listopada w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.
 Uchwała Nr XIV/ 82 / 2007 z dnia 29 października zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników na kadencję 2008 - 2011.
 Uchwała Nr XIV/ 81 / 2007 z dnia 29 października uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę usuwania i unieszkodliwiania stałych
 Uchwała Nr XIV/ 80 / 2007 z dnia 29 października w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych.
 - Załącznik 2
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XIV/ 79 / 2007 z dnia 29 października w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.
 Uchwała Nr XI/ 78 / 2007 z dnia 10 października w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.
 Uchwała Nr XI/ 77 / 2007 z dnia 27 września w sprawie wyboru ławników na kadencję 2008 - 2011.
 - Załącznik 3
 - Załącznik 2
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XI/ 76 / 2007 z dnia 27 września w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.
 Uchwała Nr XI/ 75 / 2007 z dnia 27 września w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 Uchwała Nr XI/ 74 / 2007 z dnia 27 września w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 Uchwała Nr XI/ 74 / 2007 z dnia 27 września w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 Uchwała Nr XI/ 73 / 2007 z dnia 30 sierpnia Zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków.
 Uchwała Nr XI/ 72 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 Uchwała Nr XI/ 71 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Uchwała Nr XI/ 70 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 Uchwała Nr XI/ 69 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie zaciagnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 Uchwała Nr XI/ 68 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Uchwała Nr XI/ 67 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
 Uchwała Nr XI/ 66 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o
 Uchwała Nr XI/ 65 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prochowice na lata 2007-2011
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XI/ 64 / 2007 z dnia 30 sierpnia zmieniająca uchwałę w sprawie liczby okręgów wyborczych ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miasta i Gminy
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XI/ 63 / 2007 z dnia 30 sierpnia zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania.
 Uchwała Nr XI/ 62 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu
 - Załącznik 3
 - Załącznik 2
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr XI/ 61 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.
 Uchwała Nr XI/ 60 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Uchwała Nr XI/ 59 / 2007 z dnia 30 sierpnia w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 Uchwała Nr XI/ 58 / 2007 z dnia 30 sierpnia 2007w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
 Uchwała Nr XI/ 57 / 2007 z dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 Uchwała Nr XI/ 56 / 2007 z dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Uzasadnienie
 Uchwała Nr IX/ 55 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi.
 Uzasadnienie
 Uchwała Nr IX/ 54 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi.
 Uchwała Nr IX/ 53 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice.
 Uchwała Nr IX/ 52 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych,do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podat
 Uchwała Nr IX/ 51 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach.
 Uchwała Nr IX/ 50 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach .
 Uchwała Nr IX/ 49 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach .
 Uchwała Nr IX/ 48 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr IX/ 47 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
 - Załącznik 3
 - Załącznik 2
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr IX/ 46 / 2007 z dnia 22 czerwca 2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.
 Uchwała Nr VIII/ 45 / 2007 z dnia 4 czerwca 2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prochowice.
 Uchwała Nr VIII/ 44 / 2007 z dnia 4 czerwca 2007 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków .
 Uchwała Nr VII/ 43 / 2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2004 – 2006 r.
 Uchwała Nr VII/ 42 / 2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 Uchwała Nr VII/ 41 / 2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych.
 Uchwała Nr VII/ 40 / 2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2007 rok.
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr VII/ 39 / 2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie rozpatrzenia skargi.
 Uchwała Nr VII/ 38 / 2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
 Uchwała Nr VII/ 37 / 2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice za 2006 rok.
 Uchwała Nr VI/ 36 / 2007 z dnia 29 marca 2007 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Przychodni Rejonowej w Prochowicach.
 Uchwała Nr VI/ 35 / 2007 z dnia 29 marca 2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla celów ustalenia wynagro
 Uchwała Nr VI/ 34 / 2007 z dnia 29 marca 2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej w Prochowicach.
 Uchwała Nr VI/ 33 / 2007 z dnia 29 marca 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Prochowicach.
 - Załącznik 2a
 - Załącznik 2
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr VI/ 32 / 2007 z dnia 29 marca 2007 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2007 rok.
 Uchwała Nr VI/ 31 / 2007 z dnia 29 marca 2007 w sprawie wyrażenia woli rozpoczęcia budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum w Prochowicach.
 Uchwała Nr VI/ 30 / 2007 z dnia 29 marca 2007 w sprawie zawiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państ
 Uchwała Nr V/ 29 / 2007 z dnia 27 lutego 2007 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej wykonania zadania kontrolnego.
 Uchwała Nr V/ 28 / 2007 z dnia 27 lutego 2007 w sprawie inkasa podatków.
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr V/ 27 / 2007 z dnia 27 lutego 2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
 - Załącznik 2
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr V/ 26 / 2007 z dnia 27 lutego 2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
 Uchwała Nr V/ 25 / 2007 z dnia 27 lutego 2007 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr V/ 24 / 2007 z dnia 27 lutego 2007 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prochowice na lata 2007-2013.
 - Załącznik 11
 - Załącznik 10
 - Załącznik 9
 - Załącznik 9
 - Załącznik 8
 - Załącznik 7
 - Załącznik 6
 - Załącznik 5
 - Załącznik 4
 - Załącznik 3a
 - Załącznik 3
 - Załącznik 2
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr V/ 23 / 2007 z dnia 27 stycznia 2007 w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na rok 2007.
 Uchwała Nr IV/ 22 / 2007 z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie przekształcenia Przychodni Rejonowej w Prochowicach poprzez rozszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ten Samodzielny Publ
 Uchwała Nr IV/ 21 / 2007 z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe w
 Uchwała Nr IV/ 20 / 2007 z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i Komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2007 roki.
 Uchwała Nr IV/ 19 / 2007 z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowej odbywanej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.
 Uzasadnienie
 Uchwała Nr IV/ 18 / 2007 z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie rozpatrzenia skargi.
 Uchwała Nr III/ 17 / 2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie listy obszarów Natura 2000.
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr III/ 16 / 2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych na podstawie pozwolenie na budowę na rzecz ich dzierżawców.
 Uchwała Nr III/ 15 / 2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie wysokości diet dla radnych.
 - Załącznik 3
 - Załącznik 2
 - Załącznik 1
 Uchwała Nr III/ 14 / 2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2006 rok.
 Załączniki do uchwały V_23_2007
 Załącznik nr 11 do Uchwały Nr V232007
 Załącznik nr 10 do Uchwały Nr V232007
 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr V232007
 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr V232007
 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr V232007
 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr V232007
 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V232007
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V232007
 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr V232007
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V232007
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V232007
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V232007
 Uchwała V_23_2007 z dnia 27 lutego 2007r.
 Załączniki do Uchwały Nr XVII_102_2007
 Załącznik11 do Uchwały Nr XVII_102_2007
 Załącznik10 do Uchwały Nr XVII_102_2007
 Załącznik9 do Uchwały Nr XVII_102_2007
 Załącznik8 do Uchwały Nr XVII_102_2007
 Załącznik7 do Uchwały Nr XVII_102_2007
 Załącznik6 do Uchwały Nr XVII_102_2007
 Załącznik5 do Uchwały Nr XVII_102_2007
 Załącznik4 do Uchwały Nr XVII_102_2007
 Załącznik3a do Uchwały Nr XVII_102_2007
 Załącznik3 do Uchwały Nr XVII_102_2007
 Załącznik2 do Uchwały Nr XVII_102_2007
 Załącznik1a do Uchwały Nr XVII_102_2007
 Załącznik1 do Uchwały Nr XVII_102_2007
 Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII_104_2007r.
 Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII_103_2007
 Uchwała Nr XVII_102_2007 z dnia 28 grudnia 2007r.
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 3481003