Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Miasta i Gminy:
Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

Sesja Rady Miasta i Gminy Prochowice VII kadencji , odbędzie się 26 września 2018r. o godz. 14.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.
Porządek dzienny:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu Nr LIV z sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice.
4) Wnioski i interpelacje radnych.
5) Wnioski i zapytania sołtysów.
6) Informacja z o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy , informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I-sze półrocze 2018 roku w tym realizacja inwestycji.
7) Informacja nt. zadłużenia Miasta i Gminy Prochowice (zadłużenia czynszowe, podatkowe z tytułu opłat, kredyty i pożyczki).
8) Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018r.
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice,
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
- oceny aktualności studium i planów miejscowych,
- przejęcia prowadzenia zadania publicznego,
9) Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
10) Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
11) Wolne wnioski i zapytania.
12) Zamknięcie sesji.

Z poważaniem:
Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 86 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Prochowice uprzejmie zawiadamiam, iż Urząd Miasta i Gminy Prochowice został wyznaczony do przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Prochowice.
Kontrola zostanie przeprowadzona w dniu 21.09.2018r. o godz. 12.30 i obejmować będzie. „Kontrola wykonania budżetu miasta i gminy Prochowiec za I półrocze 2018r. i informacja o kształtowaniu sie wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebieg realizacji zadań inwestycyjnych”.

Z poważaniem:
Przewodnicząca komisji
Renata Moroz


PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE MARIA MAĆKOWIAK


PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY CZWARTEK w godz. od 12.00 do 14.00 W POKOJU NR 11


H A R M O N O G R A M
DYŻURÓW RADNYCH RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE
W 2018 ROKU


Lp.

Imię i nazwisko

Termin

Miejsce i godzina dyżuru (każdy czwartek )

1.

Małgorzata Chmielewska

30.08.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

2.

Marta Jędras

06.09.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

3.

Maciej Dorożko

13.09.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

4.

Elżbieta Zomerfeld

20.09.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

5.

August Pawlik

27.09.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

6.

Jadwiga Leszczyńska

04.10.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

7.

Zbigniew Przygrodzki

11.10.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

8.

Zdzisław Kalus

18.10.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

9.

Anna Prońko

25.10.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

10.

Andrzej Dykas

08.11.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

11.

Małgorzata Rutowicz

15.11.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

12.

Sebastian Siwoń

 

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

13.

Olga Świetlik

 

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

14.

Renata Moroz

 

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30


Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2008-08-22 13:53:41
ostatnia modyfikacja: Administrator 2018-09-20 12:14:49 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3332772