Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Miasta i Gminy:
Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

Sesja Rady Miasta i Gminy Prochowice VIII kadencji, odbędzie się 23 stycznia 2019 r. w sali nr 20 Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, Rynek 1.

Porządek dzienny:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrz w okresie międzysesyjnym.
7.Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej za rok 2018 na tle lat ubiegłych.
8.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie miasta i gminy Prochowiec na 2019r.
- zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice,
- rozpatrzenia wniosku,
- wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prochowice do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pt.” Poprawa jakości powietrza poprzez modernizacje systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach Ścinawa, Prochowice, Chocianów – projekt grantowy”,
- zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
10. Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie obrad sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice.

Z poważaniem:
Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak


PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE MARIA MAĆKOWIAK


PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY CZWARTEK w godz. od 12.00 do 14.00 W POKOJU NR 11


H A R M O N O G R A M
DYŻURÓW RADNYCH RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE
W 2018/2019 ROKU


Lp.

Imię i nazwisko

Termin

Miejsce i godzina dyżuru (każdy czwartek )

1.

Małgorzata Chmielewska

06.12.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

2.

Marta Jędras

13.12.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

3.

Maciej Dorożko

20.12.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

4.

Elżbieta Zomerfeld

03.01.2019

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

5.

August Pawlik

10.01.2019

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

6.

Jadwiga Leszczyńska

17.01.2019

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

7.

Agnieszka Tyfel

24.01.2019

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

8.

Maciej Gnitecki

07.02.2019

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

9.

Małgorzata Szczerba

14.02.2019

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

10.

Radosław Bołoz

21.02.2019

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

11.

Małgorzata Rutowicz

28.02.2019

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

12.

Olga Świetlik

07.03.2019

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

13.

Sebastian Siwoń

14.03.2019

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

14.

Renata Moroz

21.03.2019

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30


Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2008-08-22 13:53:41
ostatnia modyfikacja: Administrator 2019-01-18 12:58:10 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3555669