Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Miasta i Gminy:
Ogłoszenia

Zawiadomienie o kontroli

Na podstawie § 86 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Prochowice uprzejmie zawiadamiam, iż Urząd Miasta i Gminy Prochowice został wyznaczony do przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Prochowice.
Kontrola zostanie przeprowadzona w dniu 20.11.2017 r. o godz. 12.30 i obejmować będzie.
„Kontrola wykonania zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2017 oraz kontynuowanych z lat poprzednich„

Z poważaniem:
Przewodnicząca komisji
Renata Moroz


ZAWIADOMIENIE

w dniu 22.11.2017 r. o godz.14.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta i Gminy Prochowice odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

Porządek dzienny Komisji.
1) Wolne wnioski i zapytania.
2) Informacja nt działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki im. Zygmunta Rumla w Prochowicach.
3) Informacja nt. działalność organizacji pożytku publicznego w 2017r. (działania i koszty finansowe).
4) Projekt budżetu miasta i gminy Prochowice na 208 rok.
5) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice,
- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice, - uchwały podatkowe,
-utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych,
- przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzani a w wodę i zbiorowego odprowadzani a ścieków na okres od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r.,
- szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Prochowice,
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/ Terenowy we Wrocławiu nieruchomości gruntowej położonej w Golance Dolnej,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Golanka Dolna,
6) Wolne wnioski i zapytania.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Leszczyńska

 

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE MARIA MAĆKOWIAK


PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY CZWARTEK w godz. od 12.00 do 14.00 W POKOJU NR 11


H A R M O N O G R A M
DYŻURÓW RADNYCH RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE
W 2017 ROKU


Lp.

Imię i nazwisko

Termin

Miejsce i godzina dyżuru (każdy czwartek )

1.

Elżbieta Zomerfeld

28.09.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

2.

Marta Jędras

05.10.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

3.

Maciej Dorożko

12.10.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

4.

Małgorzata Chmielewska

19.10.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

5.

August Pawlik

26.10.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

6.

Jadwiga Leszczyńska

02.11.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

7.

Zbigniew Przygrodzki

09.11.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

8.

Zdzisław Kalus

16.11.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

9.

Anna Prońko

23.11.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

10.

Andrzej Dykas

30.11.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

11.

Małgorzata Rutowicz

07.12.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

12.

Sebastian Siwoń

14.12.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

13.

Olga Świetlik

21.12.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

14.

Renata Moroz

28.12.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30


Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2008-08-22 13:53:41
ostatnia modyfikacja: Administrator 2017-11-16 14:39:39 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 2765503