Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Miasta i Gminy:
Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

w dniu 21.02.2018r. o godz.13.30 w sali nr 20 Urzędu Miasta i Gminy Prochowice odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

 Porządek dzienny Komisji:
1) Wolne wnioski i zapytania.
2) Informacja nt. realizacji zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych oraz pozyskane środki pozabudżetowe w roku 2017 , przebieg akcji dożywiania dzieci w gminnych placówkach oświatowych.
3) Informacja nt. działalności i pozyskania środków przez MGOPS za 2017r. w tym realizacja zadań z zakresu wspierania rodzin, program 500+, pomoc rodzinom wielodzietnym – karta rodziny, zamierzenia na rok 2018.
4) Informacja nt. sytuacji materialnej uczniów-wypłata stypendiów, pomoc z MGOPS, przebieg akcji dożywiania dzieci w gminnych placówkach oświatowych.
5) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018r.
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice,
- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Kwiatkowice w gminie Prochowice,
- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Prochowice
6) Wolne wnioski i zapytania.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Leszczyńska


PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE MARIA MAĆKOWIAK


PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY CZWARTEK w godz. od 12.00 do 14.00 W POKOJU NR 11


H A R M O N O G R A M
DYŻURÓW RADNYCH RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE
W 2018 ROKU


Lp.

Imię i nazwisko

Termin

Miejsce i godzina dyżuru (każdy czwartek )

1.

Małgorzata Chmielewska

04.01.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

2.

Marta Jędras

11.01.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

3.

Maciej Dorożko

18.01.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

4.

Elżbieta Zomerfeld

25.01.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

5.

August Pawlik

01.02.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

6.

Jadwiga Leszczyńska

08.02.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

7.

Zbigniew Przygrodzki

15.02.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

8.

Zdzisław Kalus

22.02.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

9.

Anna Prońko

01.03.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

10.

Andrzej Dykas

08.03.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

11.

Małgorzata Rutowicz

05.03.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

12.

Sebastian Siwoń

22.03.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

13.

Olga Świetlik

29.03.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

14.

Renata Moroz

05.04.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30


Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2008-08-22 13:53:41
ostatnia modyfikacja: Administrator 2018-02-19 10:43:55 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 2921424