Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Miasta i Gminy:
Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E

Sesja Rady Miasta i Gminy Prochowice VII kadencji, odbędzie się 25 października 2017r. o godz. 14.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

Porządek dzienny:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu nr XL i XLI z sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice.
4) Wnioski i interpelacje radnych.
5) Wnioski i zapytania sołtysów.
6) Informacja o działalności Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu (akcja letnia, plener plastyczny, działalność sekcji, kluby sportowe) oraz plan pracy sekcji i kół zainteresowań na rok 2018.
7) Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych, kierownictwo urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych za 2016r.
8) Podjęcie uchwał w sprawach:
-zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice,
- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice,
- określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice w spółach prawa handlowego,
-przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego„ przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- ustalenia regulaminu korzystania z parku w Prochowicach,
- zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
- nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach,
- nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach,
- stwierdzenia przekształcenia oraz nadania statutu Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach,
- stwierdzenia przekształcenia oraz nadania statutu Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Dąbiu,
9)Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Prochowice.
10) Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
11) Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
12) Wolne wnioski i zapytania.
13) Zamknięcie sesji.

z poważaniem
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak

 


PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE MARIA MAĆKOWIAK


PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY CZWARTEK w godz. od 12.00 do 14.00 W POKOJU NR 11


H A R M O N O G R A M
DYŻURÓW RADNYCH RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE
W 2017 ROKU


Lp.

Imię i nazwisko

Termin

Miejsce i godzina dyżuru (każdy czwartek )

1.

Elżbieta Zomerfeld

28.09.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

2.

Marta Jędras

05.10.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

3.

Maciej Dorożko

12.10.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

4.

Małgorzata Chmielewska

19.10.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

5.

August Pawlik

26.10.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

6.

Jadwiga Leszczyńska

02.11.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

7.

Zbigniew Przygrodzki

09.11.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

8.

Zdzisław Kalus

16.11.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

9.

Anna Prońko

23.11.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

10.

Andrzej Dykas

30.11.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

11.

Małgorzata Rutowicz

07.12.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

12.

Sebastian Siwoń

14.12.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

13.

Olga Świetlik

21.12.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

14.

Renata Moroz

28.12.2017

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30


Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2008-08-22 13:53:41
ostatnia modyfikacja: Administrator 2017-10-20 11:16:07 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 2709196