Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Miasta i Gminy:
Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

Sesja Rady Miasta i Gminy Prochowice VII kadencji , odbędzie się 25 kwietnia 2018r. o godz. 14.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

Porządek dzienny:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołów nr XLVII i XLVIII z sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice.
4) Wnioski i interpelacje radnych.
5) Wnioski i zapytania sołtysów.
6) Informacje o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018r.
- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy,
-określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prochowice,
- ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prochowice,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prochowice,
8) Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
9) Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
10) Wolne wnioski i zapytania.
11) Zamknięcie sesji.

Z poważaniem:
Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak


PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE MARIA MAĆKOWIAK


PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY CZWARTEK w godz. od 12.00 do 14.00 W POKOJU NR 11


H A R M O N O G R A M
DYŻURÓW RADNYCH RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE
W 2018 ROKU


Lp.

Imię i nazwisko

Termin

Miejsce i godzina dyżuru (każdy czwartek )

1.

Małgorzata Chmielewska

12.04.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

2.

Marta Jędras

19.04.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

3.

Maciej Dorożko

26.04.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

4.

Elżbieta Zomerfeld

10.05.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

5.

August Pawlik

17.05.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

6.

Jadwiga Leszczyńska

24.05.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

7.

Zbigniew Przygrodzki

07.06.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

8.

Zdzisław Kalus

14.06.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

9.

Anna Prońko

21.06.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

10.

Andrzej Dykas

28.06.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

11.

Małgorzata Rutowicz

02.08.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

12.

Sebastian Siwoń

09.08.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

13.

Olga Świetlik

16.08.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

14.

Renata Moroz

23.08.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30


Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2008-08-22 13:53:41
ostatnia modyfikacja: Administrator 2018-04-20 14:51:56 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3056084