Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Miasta i Gminy:
Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 86 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Prochowice uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 07.12.2018r . o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice.

Tematyka posiedzenia:
1.Sprawy organizacyjne w tym zapoznanie z zasadami i trybem działania Komisji Rewizyjnej.
2.Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Opracowanie planu kontroli na 2019.
4.Sprawy różne.

Z poważaniem:
Przewodnicząca Komisji
Marta Jędras


INFORMACJA

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 13.12.2018 Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice Maria Maćkowiak nie będzie pełniła dyżuru.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


ZAWIADOMIENIE

w dniu 12.12.2018r. o godz.14.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta i Gminy Prochowice odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

Porządek dzienny Komisji:
1.Ukonstytuowanie Komisji - wybór Przewodniczącego i Zastępcy.
2.Projekt budżetu miasta i gminy Prochowice na 2019r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018r.
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice,
- przyjęcia programu osłonowego Gminy Prochowice „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,
- uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Prochowice, - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta i Gminy Prochowice na lata 2018-2021,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Kwiatkowice w gminie Prochowice,
4.Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Prochowice.
5.Plan pracy Komisji na 2019r.
6.Wolne wnioski i zapytania.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
Maria Maćkowiak


ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 05.12.2018 r. o godz.14.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta i Gminy Prochowice odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Tematyka posiedzenia Komisji:
1.Ukonstytuowanie Komisji - wybór Przewodniczącego i Zastępcy.
2.Projekt budżetu miasta i gminy Prochowice na 2019r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice .
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018r.
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice,
- przyjęcia programu osłonowego Gminy Prochowice „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Prochowice,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta i Gminy Prochowice na lata 2018-2021,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Kwiatkowice w gminie Prochowice,
4.Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 w palcówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Prochowice.
5.Plan pracy Komisji na 2019r.
6.Wolne wnioski i zapytania.

z poważaniem;
Przewodnicząca Rady MIG Prochowice
Maria Maćkowiak


PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE MARIA MAĆKOWIAK


PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY CZWARTEK w godz. od 12.00 do 14.00 W POKOJU NR 11


H A R M O N O G R A M
DYŻURÓW RADNYCH RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE
W 2018/2019 ROKU


Lp.

Imię i nazwisko

Termin

Miejsce i godzina dyżuru (każdy czwartek )

1.

Małgorzata Chmielewska

06.12.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

2.

Marta Jędras

13.12.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

3.

Maciej Dorożko

20.12.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

4.

Elżbieta Zomerfeld

03.01.2019

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

5.

August Pawlik

10.01.2019

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

6.

Jadwiga Leszczyńska

17.01.2019

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

7.

Agnieszka Tyfel

24.01.2019

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

8.

Maciej Gnitecki

07.02.2019

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

9.

Małgorzata Szczerba

14.02.2019

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

10.

Radosław Bołoz

21.02.2019

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

11.

Małgorzata Rutowicz

28.02.2019

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

12.

Olga Świetlik

07.03.2019

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

13.

Sebastian Siwoń

14.03.2019

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

14.

Renata Moroz

21.03.2019

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30


Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2008-08-22 13:53:41
ostatnia modyfikacja: Administrator 2018-12-07 11:35:45 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3492330