Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Miasta i Gminy:
Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 86 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Prochowice uprzejmie zawiadamiam, iż Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach została wyznaczona do przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Prochowice.
Kontrola zostanie przeprowadzona w dniu 18.01.2018 r. o godz. 13.00 i obejmować będzie.
„Kontrola działalności MG Biblioteki w Prochowicach w 2017 roku„

Z poważaniem:
Przewodnicząca komisji
Renata Moroz


ZAWIADOMIENIE

w dniu 24.01.2018r. o godz.14.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta i Gminy Prochowice odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

Porządek dzienny Komisji:
1) Wolne wnioski i zapytania.
2) Informacja nt. organizacji ferii zimowych w placówkach oświatowych, POKIS, MGOPS, Biblioteka.
3) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Prochowice za rok 2017.
4) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prochowice,
5) Sprawozdanie z działalności komisji za 2017r.
6) Wolne wnioski i zapytania.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Leszczyńska


PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE MARIA MAĆKOWIAK


PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY CZWARTEK w godz. od 12.00 do 14.00 W POKOJU NR 11


H A R M O N O G R A M
DYŻURÓW RADNYCH RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE
W 2018 ROKU


Lp.

Imię i nazwisko

Termin

Miejsce i godzina dyżuru (każdy czwartek )

1.

Małgorzata Chmielewska

04.01.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

2.

Marta Jędras

11.01.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

3.

Maciej Dorożko

18.01.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

4.

Elżbieta Zomerfeld

25.01.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

5.

August Pawlik

01.02.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

6.

Jadwiga Leszczyńska

08.02.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

7.

Zbigniew Przygrodzki

15.02.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

8.

Zdzisław Kalus

22.02.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

9.

Anna Prońko

01.03.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

10.

Andrzej Dykas

08.03.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

11.

Małgorzata Rutowicz

05.03.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

12.

Sebastian Siwoń

22.03.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

13.

Olga Świetlik

29.03.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

14.

Renata Moroz

05.04.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30


Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2008-08-22 13:53:41
ostatnia modyfikacja: Administrator 2018-01-18 10:54:52 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 2849142