Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Miasta i Gminy:
Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

o kontroli

Na  podstawie  § 86 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Prochowice uprzejmie zawiadamiam, iż    Miejskie Przedszkole  w Prochowicach     zostało    wyznaczone   do  przeprowadzenia  kontroli  przez  Komisję Rewizyjną  Rady  Miasta  i  Gminy  Prochowice. Kontrola zostanie przeprowadzona w dniu  23.08.2018 r. o godz. 10.00  i   obejmować będzie.

 

„Kontrola  działalności    Miejskiego Przedszkola ; wykonanie planu finansowego za 2017 r. oraz  5 miesięcy 2018 roku”.

 

Z  poważaniem :

 

Przewodnicząca komisji

Renata Moroz


ZAWIADOMIENIE

w  dniu 22.08.2018 r. o godz.13.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta i Gminy Prochowice odbędzie się posiedzenie Komisji  Zdrowia Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu
                                                                                                                                 
Porządek  dzienny  Komisji  :

1) Wolne  wnioski  i zapytania .
2) Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego  roku szkolnego ( lustracja  szkół ). Stan boisk sportowych oraz  wyposażenia  placówek  oświatowych  pod kątem  realizacji  wychowania  fizycznego  i sportu szkolnego „
Harmonogram  lustracji :
    1) Szkoła Podstawowa  w Dąbiu   im. Ks. J.Twardowskiego godz. 13.10- 13.40
    2) Szkoła Podstawowa  w Prochowicach im. Mikołaja  Kopernika godz. 13.45 -  14.15
    3) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach im. Tadeusza Kościuszki godz.14.20- 15.00
    4) Miejskie Przedszkole  godz. 15.00 – 15.30
3) Informacja z działalności  merytorycznej POKIS  i świetlic wiejskich  w tym akcja letnia , plener plastyczny.
4) Informacja  nt. działalności  M-G Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2018 r.
5) Zaopiniowanie projektów uchwał  w sprawach :
- zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018 r.
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice,
- wyznaczenia  inkasenta  opłaty  targowej ,
- zmieniająca   uchwałę w sprawie   inkasa podatków,
- wyboru ławnika do Sadu Okręgowego w Legnicy w wyborach uzupełniających  na kadencje 2016-2019
6) Sprawy  różne.

 

z poważaniem 
Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Leszczyńska


PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE MARIA MAĆKOWIAK


PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY CZWARTEK w godz. od 12.00 do 14.00 W POKOJU NR 11


H A R M O N O G R A M
DYŻURÓW RADNYCH RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE
W 2018 ROKU


Lp.

Imię i nazwisko

Termin

Miejsce i godzina dyżuru (każdy czwartek )

1.

Małgorzata Chmielewska

12.04.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

2.

Marta Jędras

19.04.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

3.

Maciej Dorożko

26.04.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

4.

Elżbieta Zomerfeld

10.05.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

5.

August Pawlik

17.05.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

6.

Jadwiga Leszczyńska

24.05.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

7.

Zbigniew Przygrodzki

07.06.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

8.

Zdzisław Kalus

14.06.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

9.

Anna Prońko

21.06.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

10.

Andrzej Dykas

28.06.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

11.

Małgorzata Rutowicz

02.08.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

12.

Sebastian Siwoń

09.08.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

13.

Olga Świetlik

16.08.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

14.

Renata Moroz

23.08.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30


Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2008-08-22 13:53:41
ostatnia modyfikacja: Administrator 2018-08-21 07:45:30 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3256562