Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rada Miasta i Gminy:
Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

Sesja Rady Miasta i Gminy Prochowice VII kadencji, odbędzie się 16 października 2018r. o godz. 12.30 w sali nr 20 Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

Porządek dzienny:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu Nr LV z sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice.
4) Wnioski i interpelacje radnych.
5) Wnioski i zapytania sołtysów.
6) Sport w gminie – działalność klubów sportowych .
7) Informacja z analizy złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych , kierownictwo urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych za 2017r.
8) Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018 r.
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice,
- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prochowice,
- zmian w statucie Miasta i Gminy Prochowice,
- uchwalenia stawek podatku od nieruchomości oraz środków transportowych na rok 2019
9) Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
10) Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
11) Wolne wnioski i zapytania.

II część sesji uroczysta sala POKIS godz. 14.30
1.Otwarcie i powitanie gości.
2.Wręczenie medali „Zasłużony dla Województwa Dolnoślaksiego ”
3. Wystąpienie Pani Burmistrz nt. zrealizowanych inwestycji i przedsięwzięć w latach 2014-2018.
4.Wystąpienie Przewodniczącej Rady.
5. Wręczenie podziękowań i dyplomów okolicznościowych.
6.Wystąpienia okolicznościowe gości.
7. Symboliczny toast.
8.Zamknięcie sesji.

Z poważaniem :
Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak


ZAWIADOMIENIE

w dniu 10.10.2018r. o godz.13.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta i Gminy Prochowice odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

 Porządek dzienny Komisji:
1) Wolne wnioski i zapytania.
2) Informacja nt. dowozu dzieci do szkół (transport lokalny, MPK).
3) Plan pracy sekcji i kół zainteresowań na rok 2018
4) Działalność klubów sportowych w 2018 r.-działalność finansowa, sportowa, organizacyjna.
5)Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018r.
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice,
- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prochowice,
- zmian w statucie Miasta i Gminy Prochowice,
- uchwalenia stawek podatku od nieruchomości oraz środków transportowych na rok 2019
6)Sprawy różne.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Leszczyńska


PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE MARIA MAĆKOWIAK


PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY CZWARTEK w godz. od 12.00 do 14.00 W POKOJU NR 11


H A R M O N O G R A M
DYŻURÓW RADNYCH RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE
W 2018 ROKU


Lp.

Imię i nazwisko

Termin

Miejsce i godzina dyżuru (każdy czwartek )

1.

Małgorzata Chmielewska

30.08.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

2.

Marta Jędras

06.09.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

3.

Maciej Dorożko

13.09.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

4.

Elżbieta Zomerfeld

20.09.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

5.

August Pawlik

27.09.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

6.

Jadwiga Leszczyńska

04.10.2018

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

7.

Zbigniew Przygrodzki

11.10.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

8.

Zdzisław Kalus

18.10.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

9.

Anna Prońko

25.10.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

10.

Andrzej Dykas

08.11.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

11.

Małgorzata Rutowicz

15.11.2018

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

12.

Sebastian Siwoń

 

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

13.

Olga Świetlik

 

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

14.

Renata Moroz

 

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30


Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2008-08-22 13:53:41
ostatnia modyfikacja: Administrator 2018-10-10 12:13:09 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3393008